Návrhový software

Návrhový software

Firma ATREA s.r.o. předkládá odborné veřejnosti software pro návrh kompaktních jednotek DUPLEX. Program je zatím šířen ve formě freeware (volně šiřitelné).

Aktuální verze programu Jednotky DUPLEX
Číslo verze 8.90.231
Datum vydání 27.2.2019
Popis změn a doplňků readme_dup_cz.rtf
Omezení funkčnosti do 31.10.2019
Download (plná verze) adu_08_90_231_cz.exe (EXE 145 MB)
Download (verze bez katalogových listů) adu_08_90_231_cz_lt.exe (EXE 85,2 MB)
Prosíme o zaslání Vašich zkušeností, názorů a nahlášení případných chyb a nedostatků.

Licenční ujednání

Program "Jednotky DUPLEX" je poskytován s tímto licenčním ujednáním. Získáním, používáním nebo kopírováním tohoto programu souhlasíte, že jste si toto licenční ujednání přečetl(a), porozuměl(a) mu a budete dodržovat podmínky v něm uvedené.

Základní popis programu

Program podporuje a usnadňuje kompletní technický návrh výrobků společnosti ATREA:

 • univerzální větrací jednotky DUPLEX Flexi, DUPLEX Multi a DUPLEX Basic s rekuperací tepla včetně příslušenství
 • interiérové větrací jednotky DUPLEX Inter
 • speciální jednotky pro bytové domy DUPLEX Silent
 • malé větrací jednotky DUPLEX EC5 / ECV5 a DUPLEX Easy
 • samostatné rekuperační výměníky tepla řady RV...
 • elektrické a teplovodní ohřívače
 • dvouzónové vytápěcí a chladící jednotky řady DUPLEX R5, tato část zahrnuje i výpočty množství vzduchu na základě tepelné ztráty objektů
 • bazénové jednotky řady DUPLEX RDH5, tato část je včetně výpočtů množství vzduchu na základě odparů

Postup návrhu rovnotlakého větrání pro RD

Návrh se týká větracích jednotek DUPLEX pro rodinné domy – část programu - „malá větrací jednotka“. Provádí se po následujících krocích, které byly navrženy podle standardního postupu projektanta při návrhu vzduchotechnické jednotky:

  1. Zpracovávaná akce

   Zadání základních identifikačních údajů o projekční firmě, zákazníkovi, názvu akce, klimatických podmínkách a pod.

 1. Pracovní bod, zadání parametrů
  Pracovní bod
  Zadání parametrů VZT systému:
  • Požadovaný celkový průtok vzduchu, tlaková rezerva, teploty
  • Možnost zafixování parametrů tlakové ztráty sítě pro další porovnávání
  • o Zadání funkce jednotky – dohřev vzduchu, filtry, regulace otáček.... Automatický výběr vhodné jednotky a typů ventilátorů, kontrola a požadavky na teplotu topné vody a průtoky vody
 2. Konstrukce
  Konstrukce
  Volba provedení jednotky a její konfigurace....
  Možnost exportu h-x diagramu, požadavků na stavbu z hlediska umístění, možnost exportu do DWG.
 3. Vestavěná regulace
  Vestavěná regulace
  Výběr a doplnění ovladače a dalších čidel, kontrola úplnosti výběru, tisk kompletního propojovacího elektrického schématu – požadavky na stavbu.
 4. Výstupy programu
  Výstupy programu
  Důležitým doplněk programu je tiskový modul, který umožňuje:
  • tisk kompletní technické zprávy (CTRL+P)
  • tisk specifikace
  • tisk vzduchotechnického schématu
  • tisk katalogových listů
  • tisk schématu elektrického propojení
  • tisk podkladů pro servisního technika pro nastavení jednotky (pouze dvouzónové vytápěcí jednotky)
  • tyto tiskové výstupy je možno též vyexportovat též ve formátu txt, rtf, doc (formát Microsoft WORD), pdf (Acrobat) a libovolně je upravovat.
  • navrženou jednotku lze exportovat přímo z programu ve formátu DXF (AutoCAD), s volbou hladin a pohledu 2D / 3D.

 

Postup návrhu jednotky teplovzdušného vytápění a větrání pro RD

Návrh se týká teplovzdušných jednotek řady DUPLEX R_ pro rodinné domy – část programu - „dvouzónová vytápěcí jednotka“. Provádí se po následujících krocích, které byly navrženy podle standardního postupu projektanta při návrhu vzduchotechnické jednotky:

  1. Zpracovávaná akce

   Zadání základních identifikačních údajů o projekční firmě, zákazníkovi, názvu akce, klimatických podmínkách a pod.

 1. Pracovní bod, zadání parametrů objektu a VZT systému
  Pracovní bod, zadání parametrů objektu a VZT systému
  Zadání parametrů objektu – volba zadání:
  • Výběr, zda je realizován zemní výměník tepla, zadání teplot
  • Zadání parametrů objektu
  • V případě zadávání po místnostech - podrobná tabulka parametrů objektu pro vlastní přesný návrh parametrů jednotky, automatické funkce pro doporučení vhodné teploty topné vody a vzduchového množství
  • Přímé propojení na tabulku požadavku větrání vč. zadání požadavku odvodu odpadního vzduchu z vybraných místností

  Pracovní bod, zadání parametrů objektu a VZT systému
  Zadání a upřesnění parametrů VZT systému (v základním listu):
  • Požadovaný průtok cirkulačního a větracího vzduchu, tlaková rezerva, teploty
  • Možnost zafixování parametrů tlakové ztráty sítě pro další porovnávání a dimenzování chlazení
  • Zadání funkce jednotky – filtry, regulace otáček, chlazení.... Automatický výběr vhodné jednotky – nabídka vhodných jednotek a možnost výběru podle kritérií
 2. Konstrukce
  Konstrukce
  Volba provedení jednotky a její konfigurace, umístění pantů....
  Možnost exportu h-x diagramu, požadavků na stavbu z hlediska umístění, možnost exportu do DWG.
 3. Vestavěná regulace
  Vestavěná regulace
  Výběr a doplnění ovladače a dalších čidel, výběr zdroje tepla, typu zemního výměníku nebo chlazení, kontrola úplnosti výběru, tisk kompletního propojovacího elektrického schématu – požadavku na stavbu- dle zadaných parametrů.
 4. Výstupy programu
  Výstupy programu
  Důležitým doplněk programu je tiskový modul, který umožňuje:
  • tisk kompletní technické zprávy (CTRL+P)
  • tisk specifikace
  • tisk vzduchotechnického schématu
  • tisk katalogových listů
  • tisk schématu elektrického propojení
  • tisk podkladů pro servisního technika pro nastavení jednotky (pouze dvouzónové vytápěcí jednotky)
  • tyto tiskové výstupy je možno též vyexportovat též ve formátu txt, rtf, doc (formát Microsoft WORD), pdf (Acrobat) a libovolně je upravovat.
  • navrženou jednotku lze exportovat přímo z programu ve formátu DXF (AutoCAD), s volbou hladin a pohledu 2D / 3D.