TČ vzduch – vzduch

TČ vzduch – vzduch

Tepelná čerpadla vzduch – vzduch představují investičně nejlevnější řešení chlazení pro cirkulační vzduchotechnické jednotky řady DUPLEX R5. Všechny tyto jednotky umožňují doplnění přímého výparníku CHF (výměníku chladivo – vzduch) a napojení venkovní kondenzační jednotky, pomocí kterých je možné v létě chladit a v přechodném období objekt vytápět. Kondenzační jednotka odebírá teplo venkovnímu vzduchu a předává ho pomocí výparníku ve VZT jednotce do přiváděného / cirkulačního vzduchu.

Pro zimní období s velmi nízkými teplotami se kombinuje přímý výparník se záložním zdrojem (integrovaný elektrický ohřívač, elektrický kotel a teplovodní ohřívač v jednotce DUPLEX R5). Volba aktuálního zdroje tepla pro ohřev vzduchu závisí na venkovní teplotě a dochází k ní automaticky, bez zásahu uživatele.

Pro systémy tepelných čerpadel vzduch – vzduch dodává spol. ATREA kompletní sestavu potřebných komponent – kondenzační jednotky řady ATREA FG ve třech výkonových variantách, doplňkové řídící moduly a příslušenství (konzolové sety, propojovací potrubí).

Tepelná čerpadla vzduch – vzduch neumožňují ohřev teplé vody a přípravu topné vody pro doplňkové otopné plochy např. v koupelnách. Pokud tyto funkce od tepelného čerpadla vyžadujete, zvolte systém s tepelným čerpadlem země – voda.