ATREA s.r.o. www.atrea.cz

Návrhový software

Návrhový software

Firma ATREA s.r.o. předkládá odborné veřejnosti software pro návrh kompaktních jednotek DUPLEX. Program je zatím šířen ve formě freeware (volně šiřitelné).

Aktuální verze programu Jednotky DUPLEX
Číslo verze 8.90.231
Datum vydání 27.2.2019
Popis změn a doplňků readme_dup_cz.rtf
Omezení funkčnosti do 31.10.2019
Download (plná verze) adu_08_90_231_cz.exe (EXE 145 MB)
Download (verze bez katalogových listů) adu_08_90_231_cz_lt.exe (EXE 85,2 MB)
Prosíme o zaslání Vašich zkušeností, názorů a nahlášení případných chyb a nedostatků.

Licenční ujednání

Program "Jednotky DUPLEX" je poskytován s tímto licenčním ujednáním. Získáním, používáním nebo kopírováním tohoto programu souhlasíte, že jste si toto licenční ujednání přečetl(a), porozuměl(a) mu a budete dodržovat podmínky v něm uvedené.

Základní popis programu

Program podporuje a usnadňuje kompletní technický návrh výrobků společnosti ATREA:

Postup návrhu rovnotlakého větrání pro RD

Návrh se týká větracích jednotek DUPLEX pro rodinné domy – část programu - „malá větrací jednotka“. Provádí se po následujících krocích, které byly navrženy podle standardního postupu projektanta při návrhu vzduchotechnické jednotky:

  1. Zpracovávaná akce

   Zadání základních identifikačních údajů o projekční firmě, zákazníkovi, názvu akce, klimatických podmínkách a pod.

 1. Pracovní bod, zadání parametrů
  Pracovní bod
  Zadání parametrů VZT systému:
 2. Konstrukce
  Konstrukce
  Volba provedení jednotky a její konfigurace....
  Možnost exportu h-x diagramu, požadavků na stavbu z hlediska umístění, možnost exportu do DWG.
 3. Vestavěná regulace
  Vestavěná regulace
  Výběr a doplnění ovladače a dalších čidel, kontrola úplnosti výběru, tisk kompletního propojovacího elektrického schématu – požadavky na stavbu.
 4. Výstupy programu
  Výstupy programu
  Důležitým doplněk programu je tiskový modul, který umožňuje:

 

Postup návrhu jednotky teplovzdušného vytápění a větrání pro RD

Návrh se týká teplovzdušných jednotek řady DUPLEX R_ pro rodinné domy – část programu - „dvouzónová vytápěcí jednotka“. Provádí se po následujících krocích, které byly navrženy podle standardního postupu projektanta při návrhu vzduchotechnické jednotky:

  1. Zpracovávaná akce

   Zadání základních identifikačních údajů o projekční firmě, zákazníkovi, názvu akce, klimatických podmínkách a pod.

 1. Pracovní bod, zadání parametrů objektu a VZT systému
  Pracovní bod, zadání parametrů objektu a VZT systému
  Zadání parametrů objektu – volba zadání:

  Pracovní bod, zadání parametrů objektu a VZT systému
  Zadání a upřesnění parametrů VZT systému (v základním listu):
 2. Konstrukce
  Konstrukce
  Volba provedení jednotky a její konfigurace, umístění pantů....
  Možnost exportu h-x diagramu, požadavků na stavbu z hlediska umístění, možnost exportu do DWG.
 3. Vestavěná regulace
  Vestavěná regulace
  Výběr a doplnění ovladače a dalších čidel, výběr zdroje tepla, typu zemního výměníku nebo chlazení, kontrola úplnosti výběru, tisk kompletního propojovacího elektrického schématu – požadavku na stavbu- dle zadaných parametrů.
 4. Výstupy programu
  Výstupy programu
  Důležitým doplněk programu je tiskový modul, který umožňuje:

© ATREA s. r. o. 1998-2019