O společnosti

Historie

Ing. Petr Morávek, CSc.
      Ing. Petr Morávek, CSc.

Firma ATREA vznikla v roce 1990 jako soukromá firma Ing. Petra Morávka, CSc.
Při svém založení se opírá o dlouholeté zkušenosti v oblasti mikroklimatu budov a hlavně rekuperace odpadního tepla. V této oblasti je zakladatel firmy autorem mnoha autorských osvědčení, patentů a průmyslových vzorů. Postupně se formuje výrobní program, jehož podstatou je rekuperace tepla.

V roce 1996 dochází k transformaci na právnickou osobu – ATREA s. r. o.
Na přelomu roků 1996 a 1997 se společnost stěhuje do vlastních, moderně zrekonstruovaných prostor. Tyto prostory jsou v roce 1999 znovu výrazně rozšířeny rekonstrukcí dalšího objektu s výrobními plochami přes 4 000 m2.

Od roku 1996 se budují postupně zastoupení v zahraničí. Probíhá certifikace podle evropských standardů ve spolupráci s TÜV Berlin, výrobky firmy ATREA s. r. o. se postupně prosazují i na náročných západoevropských trzích.
V roce 2003 je dokončena realizace nové aerodynamické zkušebny s nejmodernějším vybavením v ČR.

Současnost

Výrobní závod ATREA

V současnosti je sídlo společnosti v jablonecké čtvrti Rýnovice, kde vyrostla nová velká výrobní hala, jejíž kapacita byla od své výstavby v roce 2014 již dvakrát navýšena na současných 20 000 m2. Vzhledem k rostoucí výrobě je plánováno další rozšíření v několika následujících letech.

O vývoj, výrobu a prodej vzduchotechnických jednotek se v moderně zařízených a vybavených prostorách stará zhruba 400 spolupracovníků. I díky nim, se ATREA čím dál výrazněji orientuje na export výrobků do celé Evropy, který již převyšuje 60 % celkového objemu produkce.

Na domácím trhu se výrobky a systémy prodávají na přímo montážním firmám a v zahraničí přes dceřiné společnosti, které se nácházejí např. v Maďarsku, Polsku, Rakousku, Bulharsku, Rumunsku, Chorvatsku, Dánsku a Moldávii.

Výrobky firmy jsou pravidelně prezentovány na odborných výstavách, kde jsou vysoce ceněny z hlediska designu, užitných vlastností a vestavěné regulace.

Výrobní program

 
 
 

Zásadním  principem výrobního  programu  firmy ATREA  s. r. o. je snižování energetické  náročnosti  provozu  vzduchotechnických  zařízení, hlavně  uplatněním  moderních rekuperačních výměníků, dokonalé vestavěné regulace a postupný přechod na plně automaticky řízené systémy větrání.

Energeticky pasivní dům ATREA - Koberovy

V současné době se celý výrobní program člení do 5 hlavních oblastí:

  1. Větrací jednotky a rekuperace tepla
  2. Větrání (velko)kuchyní
  3. Větrání, vytápění a chlazení rodinných domů a bytů
  4. Inovativní systémy pro RD a BD
  5. Měření a regulace
  6. Výstavba energeticky pasivních rodinných domů

Certifikace, legislativa

Firma ATREA s. r. o. klade zásadní důraz na zajištění kvality, bezpečnosti a bezporuchové funkce všech svých výrobků jak na tuzemských, tak i zahraničních trzích.
Firma úzce spolupracuje s řadou zkušebních ústavů a laboratoří, všechny výrobky jsou pravidelně testovány a zkoušeny.

Prohlášení o shodě

Na všechny výrobky firmy ATREA bylo vydáno prohlášení o shodě.
"Prohlášení o shodě" lze zaslat na vyžádání.

ES prohlášení o shodě

Na všechny výrobky firmy, na které se vztahuje nařízení vlády č. 17/2003 Sb. a č. 616/2006 Sb. bylo vydáno ES prohlášení o shodě a jsou označovány značkou CE.
Elektromagnetická kompatibilita a elektrická bezpečnost byly ověřeny notifikovanou zkušebnou a na výrobky byly vydány certifikáty.

Hygienická nezávadnost

Jednotky DUPLEX a kuchyňské digestoře vyhovují podmínkám hygienické nezávadnosti.
Jednotky vyhovují i požadavkům na jednotky v tzv. "hygienickém provedení" a jsou použitelné i do zdravotnictví a dalších provozů se zvýšeným nárokem na čistotu prostředí.
Tato nezávadnost byla potvrzena expertizou Státního zdravotního ústavu v Praze.

Spolupráce s Evropskou unií

EU

V současné době probíhá v naší firmě realizace projektů:

Projekt „Autonomní energetické centrály“, jehož předmětem je vývoj autonomní energetické centrály, která umožní vytápění, větrání se zpětným získáváním tepla, chlazení a přípravu teplé vody ve všech typech budov s primárním požadavkem na využití obnovitelných zdrojů, zejména pak s výhledem nové generace budov s téměř nulovou spotřebou energie.

Projekt „Zavedení do výroby nových decentrálních vzduchotechnických jednotek DUPLEX Inter“. Projekt je zaměřen na pořízení nové technologie, která umožní zavedení inovovaného procesu výrobu a zavedení inovovaného produktu – nového druhu decentrálních vzduchotechnických jednotek s označením DUPLEX Inter.

Projekt „Zavedení do výroby nových semidecentrálních vzduchotechnických jednotek DUPLEX Silent“. Cílem projektu je zavedení inovovaného procesu výroby a inovovaného produktu - nového druhu semidecentrálních vzduchotechnických jednotek DUPLEX Silent.

Projekt „Nepřímé vypařovací chlazení VZT jednotek prostřednictvím adiabatického zvlhčovače“. Cílem projektu je funkce nepřímého vypařovacího chlazení (IEC) na vzduchotechnických jednotkách prostřednictvím adiabatického zvlhčovače. Provedená technologická analýza jako výsledek poskytnuté služby bude sloužit žadateli pro další vývoj.

Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.