Rovnotlaké větrání s cirkulací vzduchu větráním, vytápění a chlazení

Nejkomfortnější systém, založený na vzduchotechnických jednotkách s vnitřní cirkulací vzduchu, která zajišťuje vytápění, chlazení nebo rozvod tepla od krbu po obytných místnostech. Topení je tak zajištěno bez nutnosti větrání. Nasávání vnitřního vzduchu je z nejvyššího místa objektu a od krbu. Při požadavku na větrání je vzduch odsáván z koupelen, WC a kuchyní a po rekuperaci odváděn ven z objektu. Přívodní čerstvý vzduch je po předehřátí v rekuperačním výměníku smíchán se vzduchem cirkulačním, filtrován a po ohřevu nebo chlazení přiveden do obytných místností. Díky cirkulaci je využíván celý vzduchový objem objektu, čímž se snižuje okamžitý požadavek na výkon větrání. Není potřeba další doplňková otopná soustava. Do koupelen se instalují pro zvýšení teploty nezávislé otopné plochy.

Vzduchotechnické jednotky si teplo nebo chlad nepřipraví, je proto nutné připojení na zdroje tepla (integrované elektrické ohřívače, elektrické nebo plynové kotle, akumulační zásobníky, tepelná čerpadla) a zdroje chladu (tepelná čerpadla vzduch – vzduch, vzduch – voda a země – voda). Volba vlastního zařízení se provádí dle konkrétních parametrů objektu.

Varianty tepelných čerpadel pro vytápění a chlazení

TČ vzduch-vzduch přímé napojení na výparník ve vzduchotechnické jednotce. Energie se odebírá venkovnímu vzduchu a předává se vzduchu vnitřnímu. Umožňuje chlazení a částečné temperování. Nejnižší pořizovací náklady.

TČ vzduch-voda odebírá energii z venkovního vzduchu a dodává ji do vody. Tento systém zajišťuje vytápění, přípravu TV i chlazení. Ve vzduchotechnické jednotce je osazen vodní chladič (ohřívač). Propojení umožňuje vytápění a chlazení. Vyšší pořizovací náklady, díky zajištění ohřevu TV snížení provozních nákladů.

TČ země-voda odebírá energii ze země a dodává ji do vody. Tento systém zajišťuje vytápění a přípravu TV. Ve vzduchotechnické jednotce je osazen vodní ohřívač pro vytápění. Dále je v jednotce umístěn druhý výměník chladič pro přímý přívod nemrznoucí kapaliny ze země (pasivní chlazení z primárního okruhu tepelného čerpadla). Chlazení je nejméně ekonomicky nákladné. Pořizovací náklady nejvyšší z těchto variant, provozně nejvýhodnější.