Regulace vzduchotechnických jednotek

Rovnotlaké větrací jednotky DUPLEX Easy

Komfortní regulace nabízí intuitivní ovládání a širokou škálu nastavitelných parametrů. Systém umožňuje připojení externího vstupu pro zvýšení výkonu větrání (signály z místností, např. WC, koupelna, kuchyň), vstup 0–10 V pro řízení výkonu podle čidel kvality vzduchu (CO2, rH). Rovněž je možné připojit externí elektrický předehřívač (pro ochranu rekuperačního výměníku před namrzáním) i dohřívač vzduchu (pro dosažení požadované teploty přiváděného vzduchu). Standardní regulace dále poskytuje možnost ovládání uzavíracích klapek na přívodu i odtahu. Unikátnost systému podtrhuje digitální dotykový ovladač, který je spolu s komunikačním kabelem a přívodním kabelem standardní součástí dodávky.

Rovnotlaké větrací jednotky DUPLEX EC / ECV

Digitální regulace CP

Komfortní regulace nabízí intuitivní ovládání a širokou škálu nastavitelných parametrů. Systém umožňuje připojení externího vstupu pro zvýšení výkonu větrání (signály z místností, např. WC, koupelna, kuchyň), vstup 0–10 V pro řízení výkonu podle čidel kvality vzduchu (CO2, rH). Rovněž je možné připojit integrovaný, nebo externí elektrický předehřívač (pro ochranu rekuperačního výměníku před namrzáním) i dohřívač vzduchu (pro dosažení požadované teploty přiváděného vzduchu). Standardní regulace dále poskytuje možnost ovládání uzavíracích klapek na přívodu i odtahu. Výběr ze dvou základních ovladačů CPA – nástěnný dotykový ovladač, nebo CPB – nástěnný mechanický ovladač

Bližší informace k regulaci naleznete v sekci „DOKUMENTACE“ v „Katalogovém listu větracích jednotek", podklad pro přípravu kabeláže viz „Stavební připravenost elektro"

Rovnotlaké větrací jednotky s cirkulací

Regulace umožňuje ovládání a řízení výkonu větrání v ručním nebo naprogramovaném režimu. Ovládání zařízení je možná buď ovladači řady CP Touch, nebo přístupem přes standardní web rozhraním jednotky přes PC. Regulace standardně umožňuje připojení široké škály vstupů a výstupů – čidla kvality vzduchu, externí signály z koupelen a WC, řízení jednoduché otopné soustavy nebo teplovodních a elektrických dohřívačů a předehřívačů. WEB připojení umožňuje záznam poruchových stavů atd.

Bližší informace k regulaci naleznete v sekci „DOKUMENTACE“, podklad pro přípravu kabeláže viz „Stavební připravenost elektro“, upřesnění funkcí v „Marketingovém katalogu“.

Funkce digitální regulace

Digitální regulace ve spojení s regulátorem zajišťuje následující funkce:

Pro rovnotlaké větrací jednotky:

 • nastavení výkonu větrání v 10 stupních
 • možnost nastavení omezení max. výkonu větrání
 • možnost ovládání pomocí web rozhraní
 • záznam poruchových stavů pro servisního technika
 • nastavení režimu dohřevu

Pro jednotky s cirkulací vzduchu:

 • volbu základního provozního režimu s výkonem větrání a cirkulace vzduchu:
 1. rovnotlaké větrání s rekuperací tepla
 2. cirkulační vytápění a větrání s rekuperací tepla
 3. cirkulační vytápění (větrání nárazové impulsem z WC a koupelny, případně cyklicky v nastavených intervalech)
 4. větrání přetlakové – letní
 • nastavení otáček cirkulačního a odsávacího ventilátoru
 • nastavení režimu topení
 • automatické ovládání směšovací klapky

Společné pro oba typy (rovnotlaké i teplovzdušné jednotky):

 • automatické ovládání klapky by-passu (obtok přiváděného vzduchu)
 • signalizace zanesení filtru a požadavku na kontrolu
 • protimrazová ochrana teplovodního ohřívače kapilárou
 • nárazové spínání větrání impulsem z WC, koupelny a kuchyně s možností volby zpoždění a doběhu (umožňuje připojení i bezpečného napětí 24 V např. z bazénového hygrostatu)
 • STOP kontakt (např. pro napojení na zabezpečovací zařízení apod.)
 • možnost připojení dalšího termostatu (např. ze samostatného teplovodního okruhu vytápění koupelny apod.)
 • povel pro spínání kotle (beznapěťový kontakt max. 230 V / 0,5 A)
 • nastavení a blokaci max. výstupní teploty vzduchu
 • možnost změny nastavení výkonů každého ventilátoru
 • protimrazová ochrana namrzání kondenzátu výměníku
 • výstup pro automatické ovládání klapky zemního výměníku podle venkovní teploty (volitelně vzduchový nebo s nemrznoucí kapalinou)
 • nastavitelné periodického větrání zajišťující provětrání v prostoru i v čase nepřítomnosti osob
 • komunikace s tepelnými čerpadly popř. řízení jejich výkonu v režimu topení nebo chlazení

Regulace nadřazeným řídícím systémem

Výkon rovnotlakých větracích jednotek v regulaci verze „CP“ umožňuje řízení analogovými řídícími signály 0–10 V bez nutnosti instalace ovladače řady CP. Tento způsob řízení je vhodný pro tzv. inteligentní budovy, kdy jsou všechny prvky v domě řízeny centrálním řídícím systémem bez nutnosti vytváření komunikačních protokolů apod.