Připojení digestoří

Připojení digestoří

Častou otázkou je jakým způsobem řešit odtah z kuchyně pokud je v objektu použito řízené větrání?

Prvním způsobem je přímé napojení odtahu do VZT z digestoře bez ventilátoru. V tomto případě musí být filtrační člen digestoře pro zachycení mastnoty co nejblíže přístupný. Tento prvek musí obsahovat vyjímatelný filtr, který bude pravidelně čištěn.

Jako druhá možnost je osazení cirkulační digestoře s filtry pro mastnotu a pachy. V blízkosti výdechů digestoře je umístěn odtah do VZT. Tento odtah není nutné vybavit filtrem tukových částic.

Přímé napojení digestoře do VZT

Napojení je provedeno přímo na kuchyňskou digestoř, která je bez ventilátoru. Za kuchyňskou digestoří je osazen filtrační člen pro zachycení mastnoty. Tento filtr musí být trvale přístupný.

Dále je možné osadit klapku EXT, která oddělí odtahy z kuchyně od ostatních v domě. Při otevření klapky je vzduch odváděn z celého domu, naopak při zavření je veškerý vzduch odváděn přes kuchyň. Uzavření klapka se uzavře při aktivaci vypínač externího signálu pro kuchyň. Tímto způsobem je minimalizováno šíření pachové zátěže z kuchyně do ostatních částí domu.


Klapka EXT otevřená Klapka EXT zavřená

Osazení cirkulační digestoře

Sání odpadního vzduchu je provedeno v blízkosti výdechů cirkulační digestoře, bez nutnosti osazení filtračního členu.

Jako v předchozím případě je možné použít klapku EXT.


Klapka EXT otevřená Klapka EXT zavřená