Návrhový software

Firma ATREA s.r.o. předkládá veřejnosti software pro výpočet větrání v kuchyních. Program je zatím šířen ve formě freeware (volně šiřitelné).

Aktuální verze
číslo verze 5.60
datum vydání 29.1.2020
Omezení funkčnosti do 31.1.2021
download {DUPLEX_CZ_file_name_full} (EXE })
popis změn a doplňků readme_adg_cz.txt

Licenční ujednání

Program "Větrání kuchyní" je poskytován s tímto licenčním ujednáním. Získáním, používáním nebo kopírováním tohoto programu souhlasíte, že jste si toto licenční ujednání přečetl(a), porozuměl(a) mu a budete dodržovat podmínky v něm uvedené.

Základní popis programu

Program je určen pro výpočet a návrh větrání kuchyňských provozů všech kategorií (mimo bytové kuchyně).
Výpočet větrání je proveden v souladu se směrnicí VDI 2052 (SRN), podle produkce tepla a vlhkosti instalovaných spotřebičů.
Program podporuje i konstrukční návrh digestoří firmy ATREA podle směrných podkladů pro jejich návrh.
Výstupem z programu je kompletní zpráva včetně technické specifikace, nákresů digestoří včetně atypických poloh hrdel, schémat elektro a cenového rozpočtu. Program podporuje export navržených digestoří ve formátu DXF pro AutoCAD.

Postup návrhu

Návrhový softwareNávrh se provádí po následujících krocích:

 1. Zpracovávaná akce
  Zadání základních identifikačních údajů o projekční firmě, zákazníkovi, název akce.

 2. Místnosti
  Určení rozměrů místnosti, volba druhu kuchyně. Podle druhu kuchyně je dle směrnice stanoven koeficient současnosti. Po dohodě s uživatelem / technologem lze zvolit jiný faktor.

 3. Spotřebiče
  Pro stanovení správného výkonu odsávání je třeba dbát na přesné zadání instalovaných spotřebičů. Program nabízí výběr z databáze, ve které jsou obsaženy jak konkrétní spotřebiče od některých výrobců, tak obecné kategorie.

  U každého spotřebiče je třeba určit, zda je odsáván přímo digestoří, nebo zda je umístěn mimo digestoř a vzduch je třeba odsávat z prostoru kuchyně. U samostatně stojících spotřebičů je důležité i umístění spotřebiče vzhledem ke zdi, pro stanovení redukčního polohového faktoru.

 4. Digestoře
  • Průtok vzduchu
   Souhrnná informace o požadovaném odsávání podle spotřebičů z hlediska teplotní i vlhkostní bilance.
   Pokud nejsou známy spotřebiče a nelze tedy provézt výpočet dle směrnice VDI, je možno průtok vzduchu přímo zadat.

  • Rozměry a poloha digestoře
   Stanovení přesahů přes obrys varného centra a polohy digestoře.

  • Parametry digestoře
   Základní technické parametry digestoře, volba typu (s rekuperací, bez rekuperace), počtu filtrů, informace o tlakových ztrátách, ceně.

  • Připojovací hrdla
   Volba přívodních a odtahových hrdel digestoře, možnost výběru kulatých a obdélníkových. Kontrola rychlosti v průřezu.
   Lze zadat i boční sací mřížky nebo boční vstupní hrdla.

  • Automatická regulace
   Program obsahuje databázi několika set nejvíce používaných ventilátorů pro návrh typu automatické regulace. Součástí programu je i soubor standardních schémat elektrického propojení.

 5. Výstupy programu
  Důležitým doplněk programu je tiskový modul, který umožňuje:
  • tisk kompletní technické zprávy
  • tisk specifikace digestoře
  • tisk cenové specifikace
  • tisk katalogových listů digestoří a regulace
  • tisk schématu elektrického propojení
  • tyto tiskové výstupy je možno též vyexportovat též ve formátu txt, rtf, doc (formát Microsoft WORD) a libovolně je upravovat
  • navrženou digestoř lze exportovat z programu ve formátu DXF (AutoCAD), s volbou hladin a pohledu 2D / 3D