ATREA s.r.o. www.atrea.cz

Návrhový software

Firma ATREA s.r.o. předkládá veřejnosti software pro výpočet větrání v kuchyních. Program je zatím šířen ve formě freeware (volně šiřitelné).

Aktuální verze
číslo verze 5.50
datum vydání 5.2.2019
Omezení funkčnosti do 31.1.2020
download adg550.exe (EXE 8,9 MB)
popis změn a doplňků readme_adg_cz.txt

Licenční ujednání

Program "Větrání kuchyní" je poskytován s tímto licenčním ujednáním. Získáním, používáním nebo kopírováním tohoto programu souhlasíte, že jste si toto licenční ujednání přečetl(a), porozuměl(a) mu a budete dodržovat podmínky v něm uvedené.

Základní popis programu

Program je určen pro výpočet a návrh větrání kuchyňských provozů všech kategorií (mimo bytové kuchyně).
Výpočet větrání je proveden v souladu se směrnicí VDI 2052 (SRN), podle produkce tepla a vlhkosti instalovaných spotřebičů.
Program podporuje i konstrukční návrh digestoří firmy ATREA podle směrných podkladů pro jejich návrh.
Výstupem z programu je kompletní zpráva včetně technické specifikace, nákresů digestoří včetně atypických poloh hrdel, schémat elektro a cenového rozpočtu. Program podporuje export navržených digestoří ve formátu DXF pro AutoCAD.

Postup návrhu

Návrhový softwareNávrh se provádí po následujících krocích:

 1. Zpracovávaná akce
  Zadání základních identifikačních údajů o projekční firmě, zákazníkovi, název akce.

 2. Místnosti
  Určení rozměrů místnosti, volba druhu kuchyně. Podle druhu kuchyně je dle směrnice stanoven koeficient současnosti. Po dohodě s uživatelem / technologem lze zvolit jiný faktor.

 3. Spotřebiče
  Pro stanovení správného výkonu odsávání je třeba dbát na přesné zadání instalovaných spotřebičů. Program nabízí výběr z databáze, ve které jsou obsaženy jak konkrétní spotřebiče od některých výrobců, tak obecné kategorie.

  U každého spotřebiče je třeba určit, zda je odsáván přímo digestoří, nebo zda je umístěn mimo digestoř a vzduch je třeba odsávat z prostoru kuchyně. U samostatně stojících spotřebičů je důležité i umístění spotřebiče vzhledem ke zdi, pro stanovení redukčního polohového faktoru.

 4. Digestoře
 5. Výstupy programu
  Důležitým doplněk programu je tiskový modul, který umožňuje:

© ATREA s. r. o. 1998-2019