Slovník pojmů

Směrnice VDI 2052

Směrný podklad pro návrh větrání kuchyní. Na základě velikosti kuchyně a parametrů spotřebičů (produkce tepla a vlhkosti) lze velmi přesně vypočítat potřebný výkon odsávání. Pro výpočet použijte Návrhový program ATREA.

Rekuperace v kuchyních

Rekuperace v kuchyních je naprosto nepostradatelnou součástí vzduchotechnických a klimatizačních systémů. Díky nadměrné produkci tepla a vlhkosti je návratnost investovaných prostředků do 3 let i v malých kuchyních. Pro malé a střední kuchyně doporučujeme inteligentní digestoř DiNER-T s vestavěnou rekuperací přímo na zdrojem tepla a vlhkosti.  Pro velké kuchyně pak kompaktní větrací jednotku DUPLEX s účinností rekuperace až 75 %.

Faktor současnosti φ

Hodnota, která udává kolik spotřebičů je v daný moment v provozu. Velice důležitý faktor, který ovlivňuje výsledný výkon odsávání. Doporučujeme konzultovat přímo s provozovatelem kuchyně nebo projektantem kuchyňské technologie.  
Malé kuchyně do 250 porcí φ = 0,9 až 1,00
Střední kuchyně od 250 do 500 porcí φ = 0,7 až 0,8
Velké kuchyně nad 600 porcí φ = 0,6

Uzavřený systém odsávání

Při vaření dochází k nadměrné produkci tepla, vlhkosti a aerosolů, které obsahují tukové částice. Uzavřený systém zajišťuje dokonalou ochranu proti zmiňovaným negativním jevům. Tímto způsobem jsou konstruovány větrací a klimatizační stropy SKV a TPV.

Filtrace vzduchu

Každá digestoř nebo větrací a klimatizační strop musí být vybaven účinným záchytem tukových částic. Používají se buď tahokovové filtry s účinností až 80 % nebo lamelové filtry s účinností až 94 %. Počet filtrů se stanovuje na základě vzduchového množství a rychlosti proudění.

Výměna vzduchu

V dnešní moderní době jsou k dispozici desítky typů kuchyňských spotřebičů od sporáků, varných kotlů přes multifunkční pánve a konvektomaty. Při výpočtu výkonu odsávání pak docházíme k hodnotám daleko přesahujících 40-ti násobek hodinové výměny. Výjimkou není ani 60-ti násobná hodinová výměna. Představte si, že každou minutu vyměníte veškery vzduch v prostoru. Na tento trend jsme dokázali pružně reagovat a současnosti máme v provozu kuchyňský provoz se 70-ti násobnou hodinovou výměnou vzduchu.

Rovnoměrný přívod čerstvého vzduchu

 Velmi důležitá součást systému. Pro zajištění pohody pro personál je nutné přivádět čerstvý vzduch tak, aby byla dodržena povolená rychlost proudění 0,2 až 0,3 m/s. Příkladem je použití velkoplošné přívodní vyústky s mikroperforací.

Polykarbonát

V dnešní době nedílná součást větracích a klimatizačních stropů SKV a TPV. Výhodou tohoto materiálu je velmi jednoduchá a rychlá údržba. Zároveň zajišťuje optimální rozptýlení světla do prostoru kuchyně. Jeden z důkazů chytrosti a vtipu při vývoji výrobků v naší společnosti.