Decentrální systém

Univerzální větrací jednotky

Systém je založen na menších, dislokovaných větracích jednotkách, které jsou určeny pro větrání pouze jednoho prostoru. Instalace dané budovy se pak skládá z většího počtu jednotek (počet větraných prostorů = počet větracích jednotek).

Jednotky decentrálního větrání můžeme rozdělit do dvou základních skupin podle umístění samotného zařízení. V prvním případě je možné jednotku umístit mimo větranou místnost s možností řešení útlumu hluku v potrubí a eliminaci hluku do prostoru, jsou vhodným typem např. DUPLEX Pro, DUPLEX Pro-V a DUPLEX Multi. V druhém případě je zařízení osazeno přímo do větrané místnosti, kdy musí splnit požadované limity na max. akustické zatížení prostoru, kdy vhodným typem je DUPLEX Inter a DUPLEX Inter-H.

Jednotky mohou být dle požadavku vybaveny předehřevem, dohřevem nebo chladičem (pouze vybrané typy) přiváděného vzduchu, uzavíracími klapkami a obtokem rekuperátoru (by-pass). Jednotky jsou nabízeny v různých konfiguracích pro snadnou montáž, pouze ve vnitřním provedení.