Systém regulace

Systém regulace

Jednotky řady DUPLEX obsahují základní výbavu regulačních prvků nebo ucelené systémy regulace, které zajišťují bezpečnostní a provozní funkce zařízení. Integrovaná regulace je dodávána v několika typech (základní, silová, digitální) podle požadavků odběratele a funkce zařízení.

Systémy s jednotkami

Kompaktní VZT jednotky se uplatňují jak ve stavbách občanské vybavenosti (školy, obchody, restaurace, kanceláře), tak i v průmyslu (dílny, haly, šatny). Velikost, vybavení a příslušenství se volí podle konkrétní aplikace a požadavků investora. Např. pro restauraci a kanceláře bude vhodný dohřev a chlazení, zatímco pro šatny postačuje pouze dohřev.

Contact