Application

Application

Podmínky použití aplikace ATREA aMotion a prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Úvod

Toto jsou podmínky použití (dále jen „Podmínky“) mobilní aplikace aMotion provozované společností ATREA s.r.o. (dále jen „ATREA“) a dalších služeb poskytovaných v souvislosti s touto aplikací. aMotion je mobilní aplikace určená k dálkovému ovládání a sledování činnosti větracích jednotek DUPLEX. V těchto Podmínkách rovněž najdete informace o zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely. Používáním aplikace ATREA aMotion vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami. Tyto Podmínky si pročtěte velmi pečlivě a aplikaci aMotion začněte používat pouze tehdy, jste-li si jisti, že jim rozumíte a souhlasíte s nimi. Společnost ATREA si vyhrazuje právo tyto Podmínky použití kdykoli dle svého uvážení změnit. V případě, že vydáme nové Podmínky použití a Vy budete aplikaci aMotion nadále používat, bude to považováno za Váš souhlas s novými Podmínkami.

2. Funkce a použití aplikace

Aplikace aMotion umožňuje dálkové ovládání i sledování činnosti větrací jednotky DUPLEX. Jako uživatel můžete v této aplikaci sledovat stav a varovná oznámení na větrací jednotce, vybírat a upravovat nastavení jednotky, jakož i měnit parametry, jejichž prostřednictvím jednotku ovládáte a získáváte informace o její činnosti.
Jako uživatel dále můžete prostřednictvím aplikace zařízení vypínat a zapínat, měnit režimy a nastavení (průtoku vzduchu, teploty apod. – podle možností konkrétního modelu), nastavovat týdenní programy a používat funkci kontroly kvality vzduchu. Jako uživatel můžete sledovat: hodnoty naměřené čidly (v závislosti na vybavení Vaší jednotky), průtok vzduchu, teploty apod. Pokud je jednotka připojena k internetu a uživatel k tomu dá v nastavení jednotky souhlas, může se její software automaticky aktualizovat (odstraňovat chyby, upravovat kompatibilita aplikace s řídící jednotkou a tak dále). Také aplikace se může automaticky aktualizovat, pokud k tomu dáte ve svém telefonu souhlas. Podrobnější informace o funkcích a použití aplikace aMotion najdete v uživatelských návodech.

3. Vaše povinnosti

Pokud máte v úmyslu používat aplikaci ATREA aMotion, budete k tomu potřebovat přístupové údaje k vaší jednotce. Dále si musíte zřídit účet na cloudu amotion.cloud prostřednictvím vaší ověřovací e-mailové adresy. Heslo, které si sami vytvoříte, si prosím dobře zapamatujte. Doporučujeme Vám, abyste si vytvořili originální, a proto bezpečné heslo, které je těžké uhodnout či zjistit (nemělo by se tedy jednat o Vaše jméno, datum narození, značku auta či heslo, které používáte na jiném účtu). Rovněž doporučujeme toto heslo nikomu nesdělovat. Pokud byste kdykoli v budoucnu měli podezření, že Vaše heslo používá někdo jiný, okamžitě ho změňte. Použití aplikace aMotion je zcela zdarma a nevztahují se na ně žádné poplatky. Výjimku může tvořit zpoplatnění přenosu dat Vaším mobilním operátorem či poskytovatelem internetového připojení.

4. Práva

Autorská i jiná práva a obsah aplikace aMotion jsou vlastnictvím společnosti ATREA a jako takové jsou chráněny zákonem.
Použití předmětů těchto práv k obchodním účelům je bez předchozího písemného souhlasu společnosti ATREA zakázáno. Tento zákaz se vztahuje i na kopírování, přenos a prodej informací, obrázků, grafů, fotografií, grafických řešení, programových kódů a technických řešení. Obcházení bezpečnostních opatření a systémů je přísně zakázáno.
Neautorizované užití či šíření aplikace ATREA aMotion je porušením autorských práv a práv k ochranné známce, případně dalších věcných a jiných práv. Jako takové tedy může být trestáno dle občanského i trestního zákoníku.

5. Instalace a první přihlášení do aplikace

Poté, co aplikaci aMotion nainstalujete z platformy GooglePlay nebo AppStore, můžete ji ihned začít používat. Nejprve se v aplikaci přihlaste ke svému cloudovém účtu (na amotion.cloud), nebo si zde vytvořte nový účet. K tomu potřebujete mít telefon připojený k internetu.

  1. Chcete-li začít ovládat a sledovat svou větrací jednotku DUPLEX s regulací aMotion v lokální síti, postupujte takto: Jednotka musí být připojena ethernetový kabelem k místní síti. Připojte se svým chytrým telefonem do téže sítě. Ve svém mobilním telefonu otevřete aplikaci aMotion, vyhledejte jednotku v místní síti pomocí tlačítka „+“ a zadejte přístupové heslo k jednotce (z výroby nastaveno na jméno: „admin“; heslo: „pass“). Přidejte si jednotku do seznamu svých jednotek. V tomto případě nemusí být ani jednotka ani telefon připojen k internetu, ale musí být obě zařízení ve stejné lokální síti.
  2. Chcete-li začít svou větrací jednotku ovládat a sledovat na dálku, postupujte takto: Jednotka musí být připojena ethernetový kabelem k internetu a v nastavení povolena komunikace s cloudem. V jednotce musí být nastaven uživatelský účet s propojením na váš cloudový účet (shodná e-mailová adresa). Potom již stačí při prvním spuštění mobilní aplikace zadat váš cloudový účet a na první stránce aplikace se vám zobrazí všechny jednotky, které máte ve svém cloudovém účtu a jimž jste zobrazení povolili.
  3. Pokud jste se k jednotce připojili v lokální síti dle kroku a) a chcete jednotku ovládat i vzdáleně pomocí cloudové služby, můžete si jednotku přidat do cloudu ihned po jejím vyhledání v lokální síti a přidání do svého seznamu. Nebo tak můžete učinit později pomocí tlačítka „Přidat jednotku do cloudu“ v menu Jednotka. Aplikace vás provede nastavením.
  4. Při nejbližší příležitosti změňte své přístupové heslo kvůli bezpečnosti a pak již aplikaci užívejte dle potřeby.

6. Prohlášení o ochraně osobních údajů

6.1. Zařazení údajů do kategorií a účely jejich zpracovávání

Níže najdete přehled údajů a osobních informací, které společnost ATREA zpracovává:
Pokud jednotka není připojena k internetu a vy jste k jednotce připojeni lokálně:
Údaje o uživatelském účtu: Uživatelské jméno (= ověřovací e-mailová adresa) a heslo

Pokud je jednotka připojena k internetu a vy s ní komunikujete prostřednictvím cloudu:
Údaje o uživatelském účtu: Uživatelské jméno (= ověřovací e-mailová adresa) a heslo

Informace o výrobku a jeho použití:

  • Datum, kdy se řídící deska jednotky naposledy pokusila spojit se serverem
  • Sériové číslo výrobku
  • Verze aktuálního softwaru
  • Údaje a parametry týkající se konfigurace, ovládání a činnosti jednotky

Právním základem pro zpracovávání těchto údajů je Váš souhlas s použitím mobilní aplikace aMotion.
Společnost ATREA nezpracovává žádné Vaše osobní údaje.

6.2. Uchovávání a vymazávání údajů

Údaje uvedené v bodu 6.1 jsou na serverech ATREA uchovávány zcela anonymně, jsou svázány pouze s uvedenou e-mailovou adresou (přístupové jméno k cloudu) a sériovým číslem jednotky. Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 1 roku od posledního spojení jednotky s naším cloudem a poté jsou bezpečně vymazány.

6.3. Přenos osobních údajů

Údaje, které společnost ATREA zpracovává, nezasílá žádné třetí straně.
Vaše údaje nebudou předány třetím osobám, pokud k tomu nedáte souhlas, nebo pokud firma ATREA nebude mít právní závazek tyto údaje třetím osobám předat, nebo pokud tyto údaje nebudou anonymizovány.

6.4. Doplňkové informace

Máte právo na přístup ke svým údajům, na jejich opravu nebo výmaz, na omezení zpracování a přenositelnosti svých údajů, na odmítnutí zpracování svých údajů a právo podat stížnost Státnímu úřadu pro ochranu osobních údajů. Žádosti o uplatnění vašich práv zasílejte na uvedenou e-mailovou adresu (amotion.support@atrea.cz) nebo na adresu kanceláře společnosti ATREA.

6.5. Ukončení shromažďování dat

Pokud si přejete přestat používat aplikaci aMotion, případně zrušit pravidelné shromažďování údajů o Vašem zařízení popsané v bodu 6.1, můžete tak učinit kdykoli. Můžete využít příkaz „Smazat účet“ v mobilní aplikaci. Nebo stačí odinstalovat aplikaci z Vašeho telefonu a zaslat e-mail s požadavkem na zrušení vašeho cloudového účtu na adresu: amotion.support@atrea.cz
Váš účet zrušíme a veškeré shromážděné údaje z aplikace aMotion a údaje o Vašem zařízení budou bezpečně vymazány ze serveru společnosti ATREA.
Pokud převádíte vlastnictví celého zařízení na jinou osobu, máte povinnost ji informovat o těchto Podmínkách použití aplikace aMotion.

7. Zasílání oznámení a znemožnění vstupu do aplikace

Společnost ATREA si vyhrazuje právo Vám znemožnit vstup do aplikace aMotion. V takovém případě Vás zpraví s předstihem 90 dnů o tom, že plánuje ukončit Váš přístup ke službám aMotion či provést výrazné změny v tomto programu. Společnost ATREA si rovněž vyhrazuje právo Vám znemožnit či omezit přístup do aplikace aMotion, a to v případě, že porušíte tyto Podmínky použití.

8. Prohlášení o případech, kdy firma ATREA nenese právní odpovědnost

Ke správné a bezchybné činnosti aplikace aMotion dle těchto Podmínek je nezbytný přístup telefonu k internetu. Aplikace aMotion může být ve výjimečných případech nedostupná například z důvodu aktualizace softwaru, poruchy internetového připojení či jiných technických problémů.
Společnost ATREA vynaloží veškeré možné úsilí k tomu, aby aplikace aMotion byla nepřetržitě chráněna před viry i jinými elektronickými hrozbami, ale nemůže to zaručit. Za instalaci a údržbu antivirového softwaru a dalších bezpečnostních opatření na Vašem telefonu, jakož i za zálohování svých údajů, odpovídáte Vy.
Pokud obdržíte chybové hlášení či zaznamenáte jakoukoli vadu, oznamte to prosím firmě ATREA e-mailem na adresu amotion.support@atrea.cz. Pokud aplikace aMotion nemůže dále fungovat tak, jak by uživatel očekával, firma ATREA nenese trestněprávní odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé ztráty, které jste následkem toho utrpěli Vy nebo třetí osoby.

9. Kontakt a další informace

Poskytovatelem služeb dálkového ovládání a správcem údajů je společnost ATREA s.r.o., IČ: 63144476, se sídlem na adrese
Československé armády 32, Jablonec nad Nisou, Česká republika, e-mail: info@atrea.cz.
Více informací o společnosti ATREA, jejích produktech a službách, které nabízí, naleznete na stránkách www.atrea.cz.