Lze zapojit do vašeho digitálního a silového systému regulace požární klapky, tak aby odstavily jednotku?

Datum: 10.1.2005
Ano lze. U digitálního systému jsou připraveny svorky ozn.BS. Rozepnutím kontaktu na těchto svorkách dojde k odstavení jednotky. U silové regulace na zvláštní požadavek.