Modernizace VZT systému a instalace nové kuchyňské technologie v odlišném časovém horizontu. Jak postupovat?

Datum: 22.10.2004
Ještě před volbou koncepce nového VZT systému je nutné vypracovat závazný návrh kuchyňské technologie, který obsahuje typy a parametry spotřebičů a jejich umístění. Na základě těchto údajů je možno pokračovat na projektové dokumentaci. Nastává však situace, že určitou dobu bude nový VZT systém provozován s původní kuchyňskou technologií. Ideálním řešením je použití Větracího a osvětlovacího stropu SKV. Výrazně se snižuje nebezpečí dodatečných víceprací na úpravu nového VZT systému po instalaci kuchyňské technologie .