Strategické spojení ATREA + Master Therm

Datum: 1.3.2024

Aktuality

Vážení přátelé a obchodní partneři,

jak všichni víte, společnost ATREA se doposud a úspěšně specializovala na vývoj a výrobu energeticky úsporných vzduchotechnických zařízení s rekuperací tepla. Od března ale svou nabídku rozšiřuje o tepelná čerpadla české značky Master Therm.

Nákupem 70% vlastnického podílu v Master Thermu se ATREA stává majoritním vlastníkem této tuzemské exportní společnosti zaměřené na vývoj a výrobu tepelných čerpadel vzduch–voda, země–voda a voda–voda. Od tohoto strategického spojení si slibujeme možnost nabízet komplexní řešení vytápění, chlazení a větrání budov, posílení obou značek na českém trhu a zároveň rozvíjení společných obchodních aktivit v zahraničí. Z pohledu zákazníků zůstávají obě značky v tuzemsku i za hranicemi jako samostatné.

Společnosti ATREA a Master Therm mají velmi podobnou minulost i současnost.
Obě vznikaly jako rodinné firmy specializující se na inovativní systémy, obě mají velmi dobré jméno mezi zákazníky. Jejich hlavní témata jsou inovace, vývoj a technická podpora. Nic z toho nehodláme měnit, pouze budeme vše řešit společně.

Do pozice ředitele a jednatele společnosti Master Therm byl jmenován Tomáš Kott, který po určitou dobu setrvá i ve své stávající pozici vedoucího obchodu společnosti ATREA pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Jeho hlavním úkolem bude využít svých dlouholetých zkušeností pro další rozvoj značky Master Therm.

Společnost Master Therm realizuje výrobu tepelných čerpadel pro rodinné a bytové domy, komerční, administrativní či průmyslové objekty. Její portfolio obsáhne výkony od 6 kW až do cca 1 MW. Veškerý technický vývoj a výroba tepelných čerpadel probíhají v Jablonci nad Jizerou. Společnost více jak dvě třetiny své produkce vyváží do zahraničí, a to zejména do západní Evropy. Master Therm se historicky soustředí také na komplexní projekty s vysokou mírou individualizace. Realizoval například systém rekuperace tepla v superpočítačovém centru IT4Innovations v Ostravě nebo systém využívání odpadního tepla z urychlovače částic v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR.

Pevně věříme, že toto strategické spojení dvou tradičních českých značek bude přínosem hlavně pro Vás, naše obchodní partnery. Jak novým rozsahem nabídky, tak zákaznickou podporou.

Velmi rádi Vám poskytneme bližší informace například na veletrhu Aquatherm, na který Vás také srdečně zveme.

S přátelským pozdravem

Ing. Daniel Morávek,
předseda představenstva ATREA Ventilation a.s.