Jak postupovat při návrhu VZT systému v případě, že je daný provoz předimenzován kuchyňskou technologií?

Datum: 22.10.2004
Velmi často se stává, že celková plocha kuchyňského provozu je velmi malá oproti ploše a kapacitě strávníků v restauracích a jídelnách. Kuchyňský provoz je doslova naplněn spotřebiči různých typů (sporáky, fritézy, varné kotle, konvektomaty apod.). Ve výpočtu celkového odsávaného množství odpadního vzduchu pak docházíme k velmi vysokým hodnotám a hlavně k vysoké hodnotě hodinové výměny vzduchu. Moderní systémy větrání kuchyňských provozů dokáží pracovat až se 40-ti násobnou výměnou vzduchu, vyšší hodnoty zásadně nedoporučujeme. Pokud tato skutečnost nastane, je velmi důležité prověřit s provozovatelem a technologem koeficient současnosti provozu, možnost zvětšení plochy kuchyně a v neposlední řadě nutnost instalování všech navržených spotřebičů (úprava návrhu kuchyňské technologie).