6v1 – Nastupuje 3. generace univerzálních jednotek DUPLEX Flexi

Datum: 23.2.2022

Aktuality

S potěšením Vám oznamujeme dokončení dalšího vývoje větracích jednotek DUPLEX pro rok 2022.
Nové jednotky DUPLEX Flexi 3 650, 1100, 1700, 2300, 3500, 4500, 6000 přináší naprosto unikátní koncepci, která otevírá nové možnosti instalace jednotek do běžně nevyužitelných prostor.
Každá ze sedmi velikostí jednotek navíc nabízí pestrou paletu příslušenství.

Řada jednotek DUPLEX Flexi 3

Celá řada DUPLEX Flexi je vyráběna v univerzálním provedení, které dovoluje montáž jednotek do vnitřního i venkovního prostředí. Pro velikosti do 3500 m3/h lze navíc volit mezi vnitřním parapetním a podstropním provedením. Další výhodou je jednoduchá záměna přívodní a odvodní větve zadáním jediného parametru v řídicím systému. V součtu je tedy k dispozici až 6 různých konfigurací, které dokáže „vytvořit“ jedna jediná jednotka.

DUPLEX Flexi 3 – parapetní provedení  DUPLEX Flexi 3 – podstopní provedení  DUPLEX Flexi 3 – nástřešní provedení

Větrací jednotky DUPLEX Flexi 3 jsou vybaveny vysoce účinnými deskovými výměníky, které dosahují teplotní účinnosti až 93 % při nízkých tlakových ztrátách na straně vzduchu. Neméně důležitou součástí a doslova hnacím motorem jsou nové EC ventilátory nejvyšší kvality — produkty světově uznávaných výrobců ebm-papst a Ziehl-Abegg. Vzhledem k důrazu na úspory energií a zvýšení efektivity zařízení je samozřejmostí, že EC ventilátory napříč celou řadou splňují požadavky ventilátorové směrnice ErP a dokonce je výrazně překračují.

V základní konfiguraci obsahují jednotky dva nezávisle řízené EC ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, deskové rekuperační výměníky tepla s velkou teplosměnnou plochou a vysokou účinností, výsuvné filtry přiváděného i odváděného vzduchu třídy ePM10 50 % nebo ePM1 55 % (klasifikovaných dle EN ISO 16890) a interní klapky bypassu se servopohonem. Skříň větracích jednotek využívá bezrámový plášť v sendvičovém provedení s vynikající tepelnou izolací a minimalizací tepelných mostů, což umocňuje úsporný provoz zařízení. Dle klasifikace EN 1886 splňují zařízení třídu tepelné izolace T2 a třídu součinitele tepelných mostů TB2. Rychlé zprovoznění a pohodlnou údržbu umožňují snadno přístupný elektrický rozvaděč s integrovaným servisním vypínačem a kompaktní servisní křídla dveří, která poskytují přístup ke všem dílům. Celý systém měření a regulace je postaven na plug & play principu. To ovšem zdaleka není všechno!

DUPLEX Flexi 3 – proudění vzduchu jednotkou

Promyšlený a nápaditý design agregátů nabízí širokou škálu modifikací na místě instalace a možnost přizpůsobit je tak velkému množství různých projektů. Jednotky DUPLEX Flexi 3 je možné dodatečně doplnit o:

 • dvoustupňovou filtraci vzduchu na přívodní i odvodní větvi
 • vestavěný elektrický předehřívač pro ochranu rekuperačního výměníku před zamrznutím
 • externí registry pro ohřev či chlazení přiváděného vzduchu
 • příslušenství pro instalaci jednotky do venkovního prostředí (případně na střechu budovy)
 • manometry snímající tlak na ventilátorech pro inteligentní řízení ventilátorů tak, aby dosahovaly předvoleného průtoku.

Všechny jednotky řady DUPLEX Flexi 3 plní požadavky Nařízení Komise (EU) č. 1253/2014 (Ecodesign) pro rok 2018 a díky optimalizovanému výběru vnitřních komponent vhodně doplňují řady DUPLEX Flexi-V, Multi, MultiEco, Roto a Basic.
Vysoký standard si drží řada DUPLEX i v oblasti regulace. Jednotky je možné vybavit následujícími typy regulačních modulů:

 • Digitální regulace RD5 s integrovaným web serverem a připojením k internetu, komfortním ovladačem s dotykovým displejem, možností připojení čidel kvality vzduchu, regulací výkonu ohřevu i chlazení, týdenním režimem, možností regulace na konstantní průtok a tlak atd. Napojení na komunikační technologie pro automatizaci budov lze realizovat pomocí protokolu Modbus TCP, vestavěného web serveru, ATREA cloudu (standardní součást regulace RD5) nebo volitelným převodníkem pro systémy BACnet a KNX. Pomocí těchto komunikačních kanálů lze rychle, snadno a přehledně nastavit uživatelské i servisní parametry systému regulace a zároveň on-line získat důležité informace o stavech všech vstupů i výstupů (včetně záznamů za posledních 31 dní). Regulaci RD5 je rovněž možné doplnit o jednoduchý ovladač CP 10 RT se základními funkcemi.
Ovladač CP Touch dotykovým displejem Ovladač CP 10 RT
 • Základní regulace pro aplikace se samostatnou dodávkou systému regulace – vhodné řešení pro budovy s nadřazeným systémem řízení.

Při výběru větrací jednotky Vám povede ruku spolehlivý a propracovaný návrhový program DUPLEX, který je možné bezplatně stáhnout zde.
Návrhový program od verze 9.20 již plně podporuje nové jednotky DUPLEX Flexi 3. generace.

Hlavní přednosti univerzálních větracích jednotek DUPLEX Flexi 3

 • Nová konstrukce větracích jednotek s vynikajícími parametry
 • Univerzální provedení pro vnitřní i venkovní instalace od 650 m3/h do 6000 m3/h
 • Možnost instalace v parapetní nebo podstropní poloze (až do 3500 m3/h)
 • Vysoká účinnost deskového výměníku – až 93 %
 • Vysoká účinnost ventilátorů – SFP < 0,45 W/(m3/h)1
 • Výborná tepelná izolace pláště (třída T2)
 • Potlačení tepelných mostů (třída TB2)
 • Kompaktní rozměry
 • Externí registry pro ohřev nebo chlazení vzduchu (volitelné příslušenství)
 • Integrovaný elektrický předehřívač (volitelné příslušenství)
 • Dvoustupňová filtrace vzduchu (volitelné příslušenství)
 • Záměna přívodní a odvodní větve pouhým nastavením parametru v řídícím systému (regulace RD5)
 • Jednoduchá instalace
 • Integrovaný systém regulace včetně teplotních čidel
 • Integrovaný Webserver (regulace RD5)
 • Komfortní ovladač s dotykovým displejem
 • Komplexní návrhový program