Nadace ATREA – spolupráce se znesnaze21.cz

Datum: 26.7.2021

Aktuality

Nadační fond ATREA má tu čest spolupracovat s dárcovskou platformou www.znesnaze21.cz, která pomáhá rychle a efektivně nejrůznějším lidem, rodinám, samoživitelkám a aktuálně i našim krajanům na Moravě.

Tentokrát jsme společně podpořili Tomáška, který má těžší start do života než ostatní děti, protože se narodil předčasně, a tak potřebuje podpořit v různých léčebných programech. Společně jsme se o to trochu pokusili a držíme mu palce v jeho další cestě.

Zkuste i Vy pomoci malou částkou a podpořit libovolný konkrétní lidský příběh, který Vás na www.znesnaze21.cz osloví.

Přejeme Vám hezké letní dny.

Tomášek