Čestné uznání na výstavě PRAGOTHERM Praha 1994

Datum: rok 1994
Čestné uznání získal Rekuperační výměník RVT.