Vylepšení tepelného čerpadla TCA 3.1

Datum: 20.11.2016

Aktuality

O důležitosti energetické náročnosti staveb rodinných domů jsou v současné době asi přesvědčeni všichni.Eneregetický štítek
Energetický štítek tepelného čerpadla TCA 3.1Tepelná čerpadla se čím dál více stávají nedílnou součástí novostaveb a tak i technici ve společnosti ATREA neustále pracují na vylepšování jejich parametrů a vlastností.

Dnes si představíme, jaké změny prodělalo oblíbené tepelné čerpadlo země-voda TCA 3.1

Na první pohled nejsou žádné změny patrné, design tepelného čerpadla zůstal stejný, technické úpravy se odehrály uvnitř výrobku. Došlo jednak ke změně chladiva v kompresorovém okruhu a také k náhradě použitého kompresoru a některých drobných dílů. Tím bylo docíleno zlepšení technických parametrů, jejichž výsledkem je zařazení tepelného čerpadla TCA 3.1 do energetické třídy A++! Podívejte se, jakých změn doznaly sledované parametry.

Typ / označení

jednotka

TCA 3.1 před úpravami

TCA 3.1 po úpravách

Topný výkon (dle EN 14511) 1) – BO/W35
Příkon
Topný faktor (dle EN 14511) 1) – BO/W35
kW
kW
3,05
0,73
4,18
3,06
0,70
4,39
Topný výkon (dle EN 14511) 1) – BO/W45
Příkon
Topný faktor (dle EN 14511) 1) – BO/W45
kW
kW
2,90
0,84
3,45
3,15
0,81
3,89
Topný výkon (dle EN 14511) 1) – BO/W55
Příkon
Topný faktor (dle EN 14511) 1) – BO/W55
kW
kW
Dříve neměřeno 3,42
0,91
3,76
Typ chladiva (dle ISO 817) R407C R410A

Významnou změnou, která rovněž není na první pohled viditelná, je změna regulace a řízení TCA 3.1. V tepelném čerpadle je nově osazena regulace RG 23, která je nyní universálním řídicím systémem pro ovládání jak samostatně použitého TCA, tak použitého v systémech se zapojením s akumulačním zásobníkem IZT-U a s jednotkami R5. Regulace RG23 je přes webové rozhraní připojitelná na internet, což umožňuje provádět nastavování parametrů jak TCA 3.1 tak i systémů s IZT-U prostřednictvím webového připojení.

V systémech s jednotkami R5 a akumulačními zásobníky IZT-U je možno využít tyto režimy

1 – režim topeníTepelné čerpadlo země-voda TCA 3.1
v tomto režimu se odebírá ze zeminy v okolí kolektoru nízkopotenciální teplo akumulované v zemině a je přenášeno do TČ, kde v kondenzátoru dochází k přenosu již vysokopoteciálního tepla do topné vody na sekundární straně.
Topná voda se :
a) akumuluje v zásobníku IZT. V případě nedostatku tepla z TČ (např. nárazový vysoký odběr TV) jsou automaticky sepnuty záložní el. spirály a jako topný systém lze použít jakoukoliv nízkoteplotní topnou soustavu (VZT jednotka DUPLEX R5, podlahové, stěnové nebo stropní topení, velkoplošné radiátory nebo fancoily)
b) napojí na stávající topný systém. Zde pokrývá energetické potřeby (vhodné pro rekonstrukce objektů)

2 – režim integrovaného chlazení s využitím energie
tento režim se používá v letním období při současném požadavku na chlazení zároveň s použitím jednotek DUPLEX R5 nebo fancoilů a současným požadavkem na ohřev TV v zásobníku IZT. Teplý interiérový vzduch se stává primárním zdrojem a je tak zajištěn vysoce ekonomický provoz chlazení s velmi vysokým topným faktorem při ohřevu TV v zásobníku IZT.

3 – režim integrovaného chlazení bez využití energie
tento režim je shodný s režimem 2, jen přebytky energie z chlazení jsou předávány do regenerace zemního kolektoru pomocí doplňkového zemního kolektoru.

4 – režim přímého chlazení
tento režim se používá při požadavku na chlazení bez požadavku na ohřev TV. Kompresor TČ je zastaven, v provozu je pouze oběhové čerpadlo chlazení, které podává do chladicího okruhu (chladič v jednotce DUPLEX R5 nebo fancoily) nemrznoucí kapalinu ze země. Teplo odebrané z budovy se ukládá do zeminy, kde dochází k účinné regeneraci její tepelné kapacity (pro následný režim vytápění).