Nové ventilační a osvětlovací stropy pro velkokuchyně

Datum: 05/2001

verze 1

Zcela nový typ ventilačního stropu pro velkokuchyňské provozy představila společnost ATREA s.r.o., Jablonec nad Nisou.
Stropy se dodávají pod obchodním označením SKV a vyznačují se především moderním a atraktivním designem, nízkými pořizovacími náklady, snadnou a rychlou montáží.
Ventilační stropy SKV sestávají z velkoplošných průhledných obloukových segmentů s horním osvětlením a uzavřených nerezových vzduchovodů. Odlučování tuku a vodní páry je zajištěno v tukových filtrech kazetové konstrukce. Přívod vzduchu do prostoru kuchyně je řešen pásovými vyústkami po obvodě místností. Páteřní sběrače odpadního vzduchu jsou zhotoveny ze sendvičových PU desek se speciální stěrkovou povrchovou úpravou. Samozřejmostí je hygienické provedení s možností jednoduchého čištění všech částí.
Stropy SKV zajišťují zároveň i velkoplošné umělé osvětlení s vysokou rovnoměrností, difusním rozptylem, s vyloučením oslnění.
Volitelnou součástí dodávky stropů SKV může být systém automatické regulace výkonu větrání podle okamžité tepelné zátěže a efektivní systém zpětného získání tepla z odpadního vzduchu pomocí deskových rekuperačních výměníků tepla.
Díky svým parametrům by měly tyto patentované moderní systémy nalézt uplatnění nejen v nových velkokuchyňských provozech, ale i při rekonstrukci stávajících kuchyní. Zvláště výhodná je instalace ventilačních stropů při současném požadavku na snížení převýšených prostor, nebo při rozmístění spotřebičů po celém prostoru kuchyně.

verze 2

Zcela nový typ ventilačního stropu pro velkokuchyňské provozy představila společnost ATREA s.r.o., Jablonec nad Nisou.
Stropy se dodávají pod obchodním označením SKV a vyznačují se především moderním a atraktivním designem, nízkými pořizovacími náklady, snadnou a rychlou montáží.
Ventilační stropy SKV sestávají z průhledných obloukových segmentů, uzavřených nerezových vzduchovodů a tukových filtrů kazetové konstrukce. Přívod vzduchu do prostoru kuchyně je řešen pásovými vyústkami po obvodě místností, odtah páteřními sběrači ze sendvičových PU desek.
Stropy SKV zajišťují zároveň i velkoplošné umělé osvětlení s vysokou rovnoměrností, difusním rozptylem, s vyloučením oslnění.
Volitelně lze dodat stropy SKV včetně automatické regulace výkonu a systému zpětného získání tepla z odpadního vzduchu.
Díky svým parametrům by měly tyto patentované moderní systémy nalézt uplatnění nejen v nových velkokuchyňských provozech, ale i při rekonstrukci stávajících kuchyní.

Nové ventilační a osvětlovací stropy pro velkokuchyně Nové ventilační a osvětlovací stropy pro velkokuchyně Nové ventilační a osvětlovací stropy pro velkokuchyně