Zlatá medaile na SHK BRNO 2012

Datum: 27.4.2012

Zlatá medaile SHK Brno 2012

Po ocenění v roce 2010 za teplovzdušnou jednotku DUPLEX RA3 a v roce 2011 za kompaktní zařízení DUPLEX ALFA 3V, v letošním roce bylo uděleno ocenění „ZLATÁ MEDAILE SHK BRNO 2012“ společnosti ATREA s.r.o. za
"ATREA  –  centrální systém větrání s rekuperací tepla".

Tento systém je určen pro rekonstrukce panelových domů nebo novostavby bytových domů. Zajišťuje výměnu vzduchu v jednotlivých bytech nezávisle na požadavcích ostatních bytů, umožňuje mimo jiné v rámci připojení přes webové rozhraní jak ovládání a nastavování uživatelem v rámci bytu, tak vzdálený přístup a správu servisní firmy, což významně snižuje servisní náklady.

Systém se skládá z několika navazujících částí.
  • centrální vzduchotechnická jednotka DUPLEX-S 1600 Flexi, která také jako první jednotka českého výrobce získala prestižní certifikaci Passive House Institute
  • v každém bytě je umístěn regulační bytový box, automaticky řídící množství vzduchu do bytu
  • rozvod vzduchu po bytech je pomocí vzduchotechnických rozvodů, možné použít např. nové plastové rozvody ATREA Green Pipe
  • regulace systému je založena na komunikaci bytových boxů s centrální jednotkou pro optimalizaci chodu a výkonu jak centrální jednotky, tak každého bytového boxu
Systém je v současné době instalován a zkoušen v několika pilotních realizacích, mimo jiné např. v prvním energeticky pasivním bytovém domě v Dubňanech u Hodonína, který můžete v rámci Vašich cest navštívit.