Jednotka DUPLEX RK3 EC 1200 / 500 – doplnění nabídkové řady třetí generace teplovzdušných jednotek

Datum: 4.2.2011

Teplovzdušná jednotka DUPLEX RK3V předchozích dnech byla vydána aktualizace návrhového programu ATREA, ve kterém je zapracována i teplovzdušná jednotka DUPLEX RK3_EC 1200 / 500, která tak uzavírá výkonovou řadu teplovzdušných jednotek DUPLEX R_3. Stejně jako předchozí reprezentanti této generace, DUPLEX RA3-EC a RB3_EC, je i teplovzdušná cirkulační jednotka DUPLEX RK3 EC vybavena provozně úspornějšími EC ventilátory. Velmi vyjíměčná je ale volba cirkulačního ventilátoru. Vybrán byl ventilátor typu volného oběžného kola s dozadu zahnutými lopatkami a s EC řízením, které má ve srovnání s jiným typem EC ventilátorů pro distribuci stejného množství vzduchu výrazně nižší příkon. V porovnání s jednotkou DUPLEX RK2, která měla provozní spotřebu energie dle typu mezi 850 – 1700 kWh / a, je provozní spotřeba energie pro jednotku DUPLEX RK3 EC mezi 380 – 700 kWh / a.

Regulace s ovladačem CP 08 RD také zajišťuje rovnotlak mezi přiváděným a odváděným vzduchem ve všech provozních režimech. Umožňuje propojení na externí periferie, čidla, provoz v ručním nebo automatickém programu. Velkou výhodou je možnost využití řízení výkonů zdrojů tepla nebo směšování teploty topné vody signálem
0 – 10 V a to na základě požadavku na konstantní teplotu výstupního vzduchu z VZT jednotky.

Výkon větrání je možné měnit dle různých externích vstupů, jako jsou např. 4 vstupy z koupelen, WC a kuchyně. Možné je také řízení přívodu vzduchu do obytných místností v rámci dvou zón, nebo zajištění  při vaření odvodu vzduchu pouze z kuchyně, navíc s výrazně vyšším výkonem větrání. Regulace také zajišťuje řízení výkonu cirkulačního ventilátoru dle provozních požadavků tak, aby byl výkon pod kontrolou v rozsahu cirkulace 100 - 1200 m3/hod, zároveň se zajištěním rovnotlaku mezi přiváděným a odváděným vzduchem ve všech provozních režimech. Nároky na regulaci v rámci přesnosti řízení výkonů a polohy směšovací klapky jsou vyjímečné.

Podklady elektrického zapojení, postup používání návrhového programu, detaily odvodu kondenzátu apod. jsou totožné s dalšími typy jednotek řady DUPLEX R_3. Stejné jsou také všechny provozní funkce, tedy zajištění rovnotlaku, garance průtoku vzduchu při cirkulaci dle nastavení, řízení výkonů zdroje tepla výstupem 0 – 10 V, řízení zón. U jednotky DUPLEX RK3_EC za zdůraznění stojí přesný rozsahu výkonu cirkulačního ventilátoru od min. průtoku 100 m3 / hod při rovnotlakém větrání až po 1200 m3 / hod při cirkulaci, což znamená nastavitelný výkon v rozsahu 8 – 100 %!

Jednotka DUPLEX RK3_EC 1200 / 500 plně nahrazuje všechny typy jednotek DUPLEX RK2. Rozdíly a výhody jednotky DUPLEX RK3_EC proti DUPLEX RK2_EC:

  • RK3 EC je o cca 200 mm nižší, znamená to zjednodušení montáže díky většímu instalačnímu prostoru mezi jednotkou a stropem.
  • Všechna hrdla jsou kruhová.
  • Půdorysný rozměr je shodný.
  • MAX. výkon cirkulace 1200 m3 / hod při rezervě 300 Pa!
  • Příkon EC ventilátorů je nižší, provozní spotřeba je na cca 30 – 50% proti RK2.
  • Regulace RK3 EC zajišťuje rovnotlak ve všech provozních režimech.
  • Koncept a podobnost s jednotkou DUPLEX RA3 EC zjednoduší jak projekční, tak i montážní postupy.
  • Stejně jako ostatní jednotky řady R_3 má i DUPLEX RK3 EC v části regulace tzv. samoučící režim pro snadnější zprovoznění a automatické nastavení provozních parametrů DUPLEX R_3 dle konkrétního objektu. Snižují se tak případné problémy a požadavky na následná doregulování VZT systémů s jednotkami řady DUPLEX R_3.
Katalogový list jednotky DUPLEX RK3_EC ke stažení zde.

Věříme, že jednotka DUPLEX RK3 EC nahradí v projektech navržené jednotky DUPLEX RK2 i přes nutnost použití servopohonů a elektrických ventilů na 24 V.