Tepelné čerpadlo ATREA

Datum: 8.6.2010

Tepelné čerpadlo TCV 3.1Společnost ATREA s.r.o. vyvinula integrovaný systém vytápění, přípravy teplé užitkové vody a chlazení pro pasivní domy. Tento systém pracuje ve vazbě na moderní vzduchotechnické systémy – teplovzdušné vytápění a řízené větrání s rekuperací tepla.

Základem systému je zcela nové tepelné čerpadlo země / voda TCA 3.1, využívající zemní plošný kolektor z trubek PE-X naplněných nemrznoucí kapalinou. Ve spojení s integrovaným zásobníkem tepla IZT-B 360 (alt. IZT-C 615) a dvouzónovou vytápěcí chladící a větrací jednotkou s rekuperací tepla DUPLEX RB3-EC (alt. DUPLEX RA3-EC) zajišťuje komplexní mikroklima a energetické zásobování objektu.

Dle typu a objemu zásobníku lze doplnit systém o další zdroje – solární systém nebo krbová kamna s teplovodním výměníkem. Elektrospirály v zásobníku IZT slouží jako bivalentní zdroj, případně umožňují nárazové zvýšení teploty v případě vyššího požadavku na odběr TUV. Doporučujeme použití zásobníku typu „TT“ nebo „TTS“ se zdvojeným výměníkem pro TUV, který zajišťuje vyšší maximální množství odebrané TUV a lepší využití tepelného čerpadla, díky rovnoměrnému ochlazování zásobníku po celé jeho výšce.
Součástí tepelného čerpadla je vestavěná digitální regulace, která řídí jednotlivé provozní režimy, zajišťuje nabíjení zásobníku IZT a obsahuje veškeré ochranné funkce.

Ve spojení s proškolenými spolupracujícími firmami, je zajištěna kompletní  dodávka – projekce, montáž i servis zařízení. Zařízení je dodáváno s naplněným chladivovým okruhem, jeho zprovoznění proto nevyžaduje zásah odborníka z oboru chladicí techniky.

Na systém zem / voda se vztahuje dotace z programu „Zelená úsporám“ ve výši až 90 000 Kč
  • 75 000,– Kč dotace na instalaci tepelného čerpadla země / voda do novostavby
  • 10 000,– Kč podpora na výpočet měrné roční spotřeby tepla na vytápění
  • 5 000,– Kč podpora na projekt a na kontrolu správnosti provedení opatření

Při kombinaci se solárním systémem lze získat další bonusy. Dotací je tedy z větší části pokryta cena realizace tepelného čerpadla TCA 3.1.

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu naleznete zde.