Lze napojit jednotky DUPLEX na nadřazený řídící systém budovy?

Datum: 15.5.2004
Ano, lze. V zásadě jsou možné dvě řešení:
  1. Jednotky se dodají bez regulace, všechny vestavěné prvky jsou vyvedeny na svorkovnici a kompletní systém řízení zajišťuje nadřazený řídící systém. Podle požadavku je možno jednotku vybavit přímo požadovanými servopohony, čidly, manostaty a pod.
  2. Jednotky se dodají s digitálním řídícím systémem a na nadřazený systém se napojí přes převodník RMAD 2 (rmad2_1098.pdf a rmad2_cz_2004_02.pdf). V tomto případě řídí veškeré funkce jednotky digitální řídící systém, požadavky z nadřazeného systému jsou předávány standardními analogovými signály 0 - 10 V, zpětná stavová a chybová hlášení jsou zpět zasílána bezpotenciálovými kontaktními výstupy.