Ukázkové domy

Ukázkové domy Dům č. 1 Dům č. 2 Dům č. 3 Dům č. 4 Dům č. 5 Dům č. 6 Dům č. 7 Dům č. 8 Dům č. 9 Dům č. 10 Dům č. 11 Dům č. 12 Dům č. 13 Dům č. 14 Dům č. 15 Dům č. 16

V současné době je dokončeno v ČR mnoho tisíc systémů teplovzdušného vytápění a systémů rovnotlakého větrání. Pro zájemce je dohodnuta možnost návštěvy v níže uvedených objektech.

Případné návštěvy si prosím rezervujte v dostatečném časové předstihu a respektujte prosím soukromí majitelů.

Pokud nenaleznete vhodný objekt mezi uvedenými, rádi Vám poradíme na telefonním čísle +420 483 368 133, nebo na e-mailu rdatrea.cz. Na těchto kontaktech je také možné domluvit konzultaci v sídle firmy v Jablonci nad Nisou pro velmi vážné zájemce.

Objekty jsou rozděleny do těchto základních kategorií s následujícím režimem provozu:

VZOROVÝ DŮM

Dům postavený jako reklamní konkrétní stavební firmou pro prezentaci své produkce. V těchto objektech je možné získat základní informace.
Vstup na tyto objekty je většinou volný v uvedené provozní době (doporučujeme na telefonních číslech případně e-mailech vždy ověřit)

REFERENČNÍ DŮM

Dům, který je trvale obydlen. S majiteli tohoto objektu je firma ATREA dohodnuta na provádění prohlídek. V zásadě jsou určeny pouze pro vážné zájemce. Vždy je nutné dohodnout termín osobní návštěvy přes uvedené kontakty - termín návštěvy určuje majitel domu po dohodě se zájemcem.

KONZULTAČNÍ MÍSTO

Dům, který je trvale obydlen. Majitelé objektu, odborníci na problematiku teplovzdušného vytápění a větrání, provádí mimo jiné konzultaci stavební části objektu s důrazem na svázanost jednotlivých použitých systémů. Na tuto osobní návštěvu je nutné mít alespoň základní představu o budoucím objektu (základní dispozici popř. studii domu), pozemek s představou usazení atd. Je určeno pouze pro velmi vážné zájemce. Vždy je nutné dohodnout termín osobní návštěvy přes uvedené kontakty - termín návštěvy určuje majitel domu po dohodě se zájemcem.

ENERGETICKY PASIVNÍ DŮM

Dům realizovaný v energeticky pasivním standardu, splňující i požadavky programu "Zelená úspora" – část B

DŮM č. 1

Místo Koberovy u Turnova – pilotní obytný soubor 13-ti EPD Koberovy u Turnova
Kategorie Vzorový dům
Kontakt Zdeněk Zikán
ATREA s.r.o. – poradenství
+420 608 644 660
Popis systému Ve 12-ti objektech je jednotka DUPLEX RB 730/370, umístěná vždy pod stropem I.NP.
Zdroj tepla a ohřevu TUV: integrovaný zásobník tepla IZT 615 nebo 925 (dle objektu) se solární podporou (3x solární panely Thermosolar Žiar nad Hronom) a doplněným o el. spirály. Veškerá technologie je umístěna v přízemí domu ve společné technické místnosti.V objektech jsou umístěna krbová kamna s teplovodním výměníkem, napojená na integrované akumulační zásobníky.
Systém VZT obsahuje i zemní výměník tepla, v tomto případě provedený jako cirkulační.

Školící středisko:
Poslední – 13-tý – objekt je řešen jako školící středisko v přízemí, v podkroví 4x pokoj pro případné ubytování.
V přízemí objektu je umístěná jednotka pod pracovním označením DUPLEX RT. Zdroj tepla je opět integrovaný zásobník tepla IZT se solární podporou a elektrodohřevem, jako doplněk je možné použít teplovodní krbová kamna. Systém VZT obsahuje i zemní výměník tepla – cirkulační.
FOTOVOLTAIKA – pro výrobu energie jsou na jižní straně střechy umístěny fotovoltaické panely, prodej energie do veřejné sítě.
Podkroví objektu – ubytovací pokoje jsou vytápěny pomocí teplovodního okruhu, větrání je zajištěno rovnotlakou větrací jednotkou DUPLEX 330 EC.
Popis domu Objekty byly realizovány jako experimentální hromadná výstavba, s parametry EPD objektů. jedná se o první hromadně realizovanou výstavbu v ČR na bázi úsporné dřevoskeletové konstrukce. Kompletní montáž proběhla v místě staveniště.
Výpočtová tepelná ztráta objektů: 2,1 – 2,3 kW (dle velikosti objektů)
Realizace 9/2006 – 07/2007
Poznámka Kromě návštěv objektů je možné, dle dohody, uspořádat seminář pro skupinu až 45-ti osob ve školícím středisku.
Dodavatel domu
(horní stavby)
Stavbu realizovala jako generální dodavatel spol. BAK a.s., Trutnov, www.bak.cz, na základě dokumentace spol. ATREA.
[ nahoru ]

DŮM č. 2

Místo Lanškroun
Kategorie referenční dům
Kontakt ATREA s.r.o.
+420 483 368 133
Popis systému Jednotka DUPLEX 1500/500
Zdroj tepla a ohřev TUV: plynový kotel DAKON
Vše umístěno v technické místnosti v přízemí.
Systém VZT obsahuje i zemní výměník tepla.
Popis domu Montovaná dřevostavba na bázi plošné prefabrikace, objekt na základové desce.
Výpočtová tepelná ztráta objektu dle ČSN 06 0210: 5 390 W
Výkon vytápěné části jednotkou DUPLEX RD 1500/500: 4 830 W
Realizace 02/2004
Poznámka V objektu je možné prohlédnout systém teplovzdušného vytápění společnosti ATREA včetně získání dalších kontaktů a informací.
Dodavatel domu
(horní stavby)
www.ziva.cz
[ nahoru ]

DŮM č. 3

Místo Příbram
Kategorie referenční dům
Kontakt Zdeněk Zeisek
Příbram
+420 728 579 663
Popis systému Jednotka DUPLEX RK 1800/360 - umístěná v technické místnosti
Zdroj tepla: akumulační zásobník IZT 615 se solární podporou
Systém VZT obsahuje i zemní výměník tepla.
Popis domu RD je na základové desce, přízemní (bez podkroví) - bungalow. Jedná se zděnou stavbu.
Výpočtová tepelná ztráta celého objektu je 6 kW, na VZT systém připadá 3,7 kW.
Realizace Začátek stavby 03/2006
Dokončeno 01/2007
Poznámka V objektu je možné prohlédnout systém teplovzdušného vytápění společnosti ATREA včetně získání dalších kontaktů informací.
Dodavatel domu
(horní stavby)
Dodavatelsky v rámci součinnosti několika realizačních firem.
[ nahoru ]


DŮM č. 4

Místo Rýmařov
Kategorie Konzultační místo
Kontakt Projekční a poradenská kancelář
ing. Vladimír Štefek
+420 774 988 068

Návštěva a schůzka po telefonické domluvě ve dnech pondělí - čtvrtek.
Popis systému Jednotka DUPLEX RK2 2000/550 - umístěná v technické místnosti
Zdroj tepla: ATREA – IZT S 925, zajišťující i ohřev TUV. Na zásobník jsou připojeny solární panely (4 ks solárních panelů Sunwing T2)
Systém VZT obsahuje i cirkulační zemní výměník tepla s nemrznoucí kapalinou – (SOLANKOVÝ ZEMNÍ VÝMĚNÍK)
Popis domu Dům je postaven na bázi techlogie Medmax Neopor tl. 300 mm s dalším přídavným zateplením EPS 70 F v tl. 50 mm. Střecha vazníková se zateplením Climatizer v tl. 500 mm, podlaha EPS 100 Z v tl. 200 mm, okna eurohranol 92 s trojsklem Us=0,6 W/m2K. Zateplení soklu s XPS tl. 160 mm.
Výpočtová ztráta RD je 2,915 kW
Realizace Začátek stavby 08/2007
Dokončení 03/2008
Poznámka V objektu je možné prohlédnout systém teplovzdušného vytápění společnosti ATREA. Majitel objektu, člen sdružení PASIVNÍHO DOMU a projektant-specialista VZT + UT pro RD, nabízí poradenství v oblasti úspor energie při bytové výstavbě, projekci systémů VZT ATREA, solárních systémů a UT části pro realizace rodinných (popř.bytových) domů a bazénů u RD.
Dodavatel domu
(horní stavby)
Dodavatelsky v rámci součinnosti několika realizačních firem.
Půdorys Půdorys domu ve formátu PDF ke stažení ZDE(PDF, 290 kB)
[ nahoru ]

DŮM č. 5

Místo Žilina, Slovenská republika
Kategorie konzultační místo
Kontakt ing. Oliver Knapp
Ovčiarsko 149
010 04 Žilina
+421-41-5662183 - odpoledne, na večer
+421-903-687687
Popis systému

VZT systém z roku 2005 s teplovzdušnou jednotkou DUPLEX RC byl v roce 2011 upraven. Osazena byla teplovzdušná cirkulační jednotka DUPLEX RK3_EC var. CHF. Díky osazení přímého výparníku bylo možné připojit na DUPLEX RK3_EC TČ ATREA systému vzduch / vzduch. Venkovní kondenzační jednotka ATREA/FUJITSU AOYR 14 LGC slouží jako zdroj chladu pro klimatizování objektu v letním období. Zároveň do venkovní teploty do -5°C slouží i jako zdroj tepla pro temperování. Při teplotách nižších jak -5°C a pro ohřev TV je využíván kondenzační plynový kotel GEMINOX THRi (výkon modulačně 1-10kW), který byl instalován při realizaci objektu v roce 2005. Jedná se tak o velmi zajímavé propojení různých zdrojů tepla s možností porovnání. Zároveň je využíván i zemní výměník tepla, který byl také realizován v roce 2005. Ohřev TV zajišťuje kondenzační kotel ve 120 l zásobníku, umístěném na podlaze pod kotlem.

Popis domu RD je na základové desce, přízemní (bez podkroví) - bungalow. Zastavěná plocha 190 m2. Realizován je zděnou technologií z tvarovek stavebního systému DURISOL tl. 30 cm, z venkovní strany provedena kontaktní termofasáda tl. 150 mm. Strop je zateplený min. izolací tl. 300 mm.
Výpočtová tepelná ztráta domu při te = -15 °C je 4,9 kW.
Ztráta teplovzdušně vytápěné části domu je 4,5 kW.
Realizace Dům byl kolaudován v roce 2005, v roce 2011 byla osazena nová VZT jednotka a doplněno TČ vzduch / vzduch.
Poznámka V případě návštěvy je nutné mít alespoň základní studii domu. Během osobní konzultace jsou kromě předvedení VZT systému teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací odpadního tepla předneseny návrhy na případné úpravy objektu vzhledem k instalaci VZT systému a úsporám energie. Dle přání je možné přímo zajistit projekt pro realizaci VZT systému. Dále je možné získat řešení stavebních detailů použitého stavebního systému pro realizaci NED vč. doporučené koncepce výstavby NED.
Dodavatel domu
(horní stavby)
Dům je realizován svépomocí, dodávku a montáž VZT systému realizovala montážní složka p. Knappa.
[ nahoru ]

DŮM č. 6

Místo Vrbátky u Prostějova
Kategorie referenční dům
Kontakt Ing. Martin Bureš
Vrbátky
+420 607 689 259
Popis systému Jednotka DUPLEX RB 730/370 - umístěná v podhledu v koupelně Zdroj tepla: ATREA – IZT S 925, zajišťující i ohřev TUV - umístěný v technické místnosti. Systém VZT obsahuje i cirkulační zemní výměník tepla s nemrznoucí kapalinou – ( („SOLANKOVÝ“ ZEMNÍ VÝMĚNÍK)
Popis domu Jedná se o rekonstrukci zděného řadového objektu v klasickém stylu výstavby Hané z let po 1.světové válce. Ve dvorním traktu byl dostavěna obytná část v systému K-KONTROL. Okna eurohranol 78 s trojsklem Us=0,7 W/m2K. Řadová zástavba a umístění objektu v ose hřebenu střechy sever-jih neumožňuje využívání pasivních slunečních zisků v zimním období, díky tepelně-izolačním parametrům konstrukcí objektu po rekonstrukci se výpočtová potřeba tepla na temperování blíží úrovni cca 38kWh/m2a, tedy objekt NED. Výpočtová ztráta RD je 3,76 kW
Realizace Začátek stavby 05/2007
Dokončení 08/2008
Poznámka V objektu je možné prohlédnout systém teplovzdušného vytápění společnosti ATREA ve spojení se solankovým zemním výměníkem, včetně získání dalších kontaktů informací.
Dodavatel domu
(horní stavby)
Svépomocí v součinnosti několika odborných firem
[ nahoru ]

DŮM č. 7

Místo Police nad Metují
Kategorie Konzultační místo
Kontakt Ing. Matěj Brát
Na Sibiři 451
549 54 Police nad Metují
+420 608 552 136

Popis systému Jednotka DUPLEX RK 1300/360 se vzduchovým cirkulačním zemním výměníkem tepla.
Zdroj tepla a ohřev TV: akumulační nádrž IZT 615 napojená na krbová kamna 4 kW (zplyňovací, na štěpku) a solární panel (instalace jaro 2009).
Vše umístěno v technické části předsíně v přízemí.
V zádveří a koupelně ve 2.NP je podlahové topení a topné žebříky.
Popis domu Zastavěná plocha domu 80 m2, celkem včetně garáže 192 m2. Rodinný dům je na základové desce, řešen jako dřevostavba, z venkovní strany dřevěný obklad Thermowood a Cetris desky, vnitřní stěny SDK. Tloušťka stěn 490 mm, z toho minerální izolace 340 mm. Okna dřevěná Euro 88 s trojskly. Tepelná ztráta je cca 4,5 kW.
Realizace Stavba od 4/2007, trvalé obydlení od 1/2008.
Poznámka Možnost prohlédnout si systém teplovzdušného vytápění společnosti ATREA s cirkulačním zemním výměníkem, akumulační nádrží napojenou na krbová kamna a solární panel včetně získání dalších informací a kontaktů.
Dodavatel domu
(horní stavby)
Architektonická studie - MgA. Viktor Vlach, Náchod.
Projektová dokumentace - Ing. David Knill, Police nad Metují.
Projekt a montáž VZT - Ing. Bohumil Kopečný a FILTREX, Svitavy.
Stavba domu - Jan Mička, Vítkov a další subdodavatelé koordinovaní investorem.
[ nahoru ]

DŮM č. 8

Místo Moravský Krumlov
Kategorie Referenční dům
Kontakt Ing. Pavel Illek
Sportovní 1 787
Místní část Polánka
672 01 Moravský Krumlov
Popis systému  
Popis domu Zastavěná plocha domu 131 m2, obestavěný prostor 832 m3. Rodinný dům je na základové desce, řešen jako zděný dům z cihel Supertherm tl. 30 cm, příčky tl. 11,5 cm. Obvodové zdivo je zatepleno polystyrenem tl. 25 cm. Okna dřevěná Euro s trojskly. Střecha sedlová, s izolací Rockwool tl. 40 cm. Tepelná ztráta je cca 4,6 kW.
Realizace Stavba od 5/2007, trvalé obydlení od 12/2008.
Poznámka Možnost prohlédnout si systém teplovzdušného vytápění společnosti včetně získání dalších informací a kontaktů.
Dodavatel domu
(horní stavby)
Projektová dokumentace - Ing. Michal Hlaváč, Moravský Krumlov.
Stavební dozor – Ing. Pavel Bína, Brno
Projektová dokumentace VZT – Tomáš Taflíř
Montáž VZT – KVK-Klimatizace, spol. s r. o., Brno
Stavba domu – Dobrostav, spol. s r.o. a další subdodavatelé
[ nahoru ]

DŮM č. 9

Místo Družec
Kategorie referenční dům
Kontakt Mirek Šimek
http://druzec.blog.cz
Popis systému Jednotka DUPLEX RK2 1400/460 – umístěná v technické místnosti.
Zdroj tepla: teplovodní peletková kamna napojená na integrovaný zásobník IZT 615. V roce 2010 byl v rámci programu Zelená úsporám doplněn solární systém s 5-ti ks termických panelů, napojených na zásobník IZT.
Ohřev TUV: průtočně v IZT 615
Systém VZT obsahuje i zemní registr.
Popis domu Novostavba jednopodlažního částečně podsklepeného rodinného domu. Celý objekt je navržen jako nízkoenergetická dřevostavba s rekuperací tepla, dispozičně otevřená jižní fasádou do zahrady.
Suterén domu je z pohledového betonu, bez vazby na nadzemní podlaží, není vytápěn.
Dřevostavba navazující na suterén je jednopodlažní bez podkroví - bungalow. Byla realizovaná systémm TWO by FOUR.
Výpočtová tepelná ztráta celého objektu 5 kW, vytápěné části cca 3,5 kW.
Podlahová plocha nadzemní části cca 150 m2.
Realizace Začátek stavby listopad 2007
Poznámka V objektu je možné prohlédnout systém teplovzdušného vytápění společnosti ATREA včetně získání dalších informací a kontaktů.
Dodavatel domu
(horní stavby)
Projekt domu: ateliér PLANS, Ing. Libor Přeček, PhD
Realizace: spodní stavba Stavitelství Kladno s.r.o.
dřevostavba PENATUS
VZT systém realizovala f. MICHAL KOŠATA
[ nahoru ]

DŮM č. 10

Místo Hanušovce nad Topľou SK
Kategorie Konzultačné miesto
Kontakt Ľuboš Basarík
SNP 672/128
09431 Hanušovce nad TopĽou
+421-57-44 52 142
+421-904-408 881
Popis systému Jednotka DUPLEX RK 1800/360
zdroj tepla: plynovy kotol PROTHERM PANTHERM 12 KTO
ohrev TUV: zaisťuje plynovy kotol v 200 l zasobniku z pripravou na solar
Sistem VZT obsahuje aj zemni vymenik tepla
V obyvacej hale je teplovzdušna krbova vložka
Popis domu RD je na zakladovej doske s obytnym podkrovim.
Zastavana plocha 83 m2
Podlahova plocha 137 m2
Obostavany priestor 455 m3
Obvodovy mur je 38 cm tehla britherm plus kontaktne zateplenie polystyren 200 mm.
Strecha zateplenie min.vata 330 mm.
Okna a vchod. dvere: špecialne eurookna s dodatočnym zateplenim ramov a trojsklom U-0,5 W/m2k
Priemerna ročna spotreba zemneho plinu pre RD je 600 m3[vykurovanie, ohrev TUV, varenie]
Realizace stavba 04/2004, trvale obyvani od 08/2006
Poznámka V případě návštěvy je nutné mít alespoň základní studii domu. Během osobní konzultace jsou kromě předvedení VZT systému teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací odpadního tepla předneseny návrhy na případné úpravy objektu vzhledem k instalaci VZT systému a úsporám energie. Dle přání je možné přímo zajistit projekt pro realizaci VZT systému. Dále je možné získat řešení stavebních detailů použitého stavebního systému pro realizaci NED vč. doporučené koncepce výstavby NED.
Dodavatel domu
(horní stavby)
Dom je realizovani svojpomocne, dodavka a montaz VZT systemu realizovana mont. firmou majitele domu – p. Basarik.
[ nahoru ]

DŮM č. 11

Místo Dubňany
Kategorie Konzultační místo
Kontakt Zdeněk Kaňa
+420 608 380 107 begin_of_the_skype_highlighting
Popis systému Objekt je teplovzdušně vytápěn jednotkou DUPLEX RA3-EC 500/450 Zdroj tepla a ohřevu TUV: zásobník tepla se solární podporou (5x solární panely Thermosolar Žiar nad Hronom ve svilém umístění na fasádě domu) a doplněným o el. spirály.
Vzhledem k požadavku na primární energie jsou v objektu umístěná peletková kamna ECO IDRO s napojením na zásobník tepla. Chlazení objektu je pomocí zemního výměníku tepla s nemrznoucí kapalinou s napojením na VZT jednotku a stěnové chlazení.
Popis domu ENERGETICKY PASIVNÍ DŮM - montovaná dřevostavba na bázi plošné prefabrikace s dřevovláknitou izolací. Objekt je podsklepen, v suterénu je umístěné technické zázemí. Objekt byl již od návrhu připravován tak, aby splnil parametry energeticky pasivní stavby vč. řešení detailů a vzduchotěsnosti, což úspěšně ověřil realizovaný test vzduchotěsnosti – BLOWERDOOR TEST.
Dům splnil všechny podmínky SFŽP v programu Zelená úsporám – část B, žádost byla schválena pro uvolnění dotací. Zároveň byly podány i žádosti části C – peletková kamna a solární systém.
Parametry objektu dle TNI 73 0329:
Měrná potřeba tepla na vytápění: 14,93 kWh/m2a
Potřeba primární energie: 29,91 kWh/m2a
Orientační tepelná ztráta: cca 3,1 kW
Realizace 2010
Poznámka Při návštěvě je možné získat odpovědi na Vaše obecné dotazy, které se týkají teplovzdušného vytápění firmy ATREA včetně názorného předvedení systému v praxi. Předání informací a zkušeností s programem ZÚ. Nabídka a seznámení s objekty spol. HLC .
Dodavatel domu
(horní stavby)
H.L.C. spol. s r.o.
Brněnská 3610, 695 01 Hodonín
www.hlc.cz
[ nahoru ]

DŮM č. 12

Místo Iža, okr. Komárno, SK
Kategorie Referenční dům
Kontakt Zsolt Kiss
0907/732943
Popis systému Jednotka Duplex RK 1300/360 , zdroj tepla a ohrřvu TV - zásobník IZT, na který je připojen i solární systém. Pro chlazení a v přechodovém období i topení je na VZT jednotku připojeno TČ systému vzduch/vzduch. V obývacím pokoji je teplovzdušný krb. nezávislé temperování koupelen a WC je zajištěno teplovodními žebříky napojenými na IZT.
Popis domu Jedná se objekt přízemní - bungalow , stěny z materiálu YTONG 375 mm + tepelná izoklace 120 mm. Zastavaná plocha: 140 m2 4 -izbový r.d. s dvomi kúpeľnami, kuchyňou, šatníkom.
Realizace 03/2010
Poznámka V objektu je možné prohlédnout systém teplovzdušného vytápění společnosti ATREA včetně získání dalších kontaktů a informací.
[ nahoru ]

DŮM č. 13

Místo BRNO, areál BVV - EDEN
Kategorie Vzorový dům
Kontakt Eden 3000
areál BVV, brána č. 9a
Výstaviště 1, 647 00 Brno
Kontakt EDEN
Popis systému Na podzim roku 2010 byla kompletně předělána technická místnost a osazeny nejnovější zařízení ATREA. Systém byl doplněn o tepelné čerpadlo vzduch / voda, které bylo integrováno do jednoho kompaktu s VZT teplovzdušnou jednotkou. Tato výrobní varianta byla oficiálně uvedena na trh v 04/2011 pod označením DUPLEX KAPPA. Vzhledem k vyšší tepelné ztrátě domu bylo použito TČ partnerské firmy, instalovaná jednotka je tak DUPLEX KAPPA, var ACH.

Součástí kompaktní jednotky jsou i topenářské prvky a solárně-instalační jednotka.

Tepelné čerpadlo kromě výroby energie pro ohřev domu a teplé vody zajišťuje v letním období v propojení s vzduchotechnickou jednotkou a rozvody i chlazení objektu.

Akumulaci tepla z TČ a solárního systému pro vytápění a ohřev TV je řešen v akumulačním zásobníku IZT ATREA, který je také umístěn v technické místnosti.
Popis domu Montovaná dřevostavba na bázi plošné prefabrikace na základové desce.
Realizace 10/2002, úprava a doplnění systému VZT o TČ 10/2010
Poznámka Jedná se o vzorový objekt spol. RD Rýmařov, při návštěvě objektu získáte i informace o stavebním systému této firmy a jeho možnostech.
Dodavatel domu
(horní stavby)
RD Rýmařov
tel. 554 252 111 (RD Rýmařov)
KUBIS BRNO - fotogalerie
[ nahoru ]

DŮM č. 14

Místo Bradlec u Mladé Boleslavi, Západní 465
Kategorie Konzultační místo
Kontakt Obchodní centrum RD Rýmařov - Mladá Boleslav
www.rdrymarov.cz
+420 603 852 388
uspornedomyseznam.cz
Popis systému Jednotka DUPLEX RB3_EC 550/450. Zdroj tepla a ohřevu TV: integrovaný zásobník tepla IZT-U-400. Na zásobník je připojeno tepelné čerpadlo ATREA vzduch/voda TCV 4,8 TC. Toto TČ zajišťuje ve spojení s DUPLEX RB3_EC chlazení objektu v letním období.

Na zásobník IZT je připojen i solární systém a také peletková kamna – celé zapojení tak na jednom místě ukazuje několik zdrojů tepla, které je možné samostatně použít v realizaci EPD objektu.

Jako záložní a doplňkový zdroj tepla jsou použity el. Spirály v zásobníku IZT.

Technologie je umístěna v technickém prostoru za garáží, teplovzdušná jednotka pak v obytné části pod stropem WC u vstupu do domu.
Popis domu Montovaná dřevostavba na bázi plošné prefabrikace na základové desce. Jedná se o standardní katalogový objekt spol. RD Rýmařov NOVA 101 s parametry energeticky pasivního domu, splňující všechny podmínky dle TNI 73 0329 – např. pro program Zelená Úsporám.
Realizace 05/2010, doplnění systému o TČ 03/2011
Poznámka Jedná se o vzorový objekt spol. RD Rýmařov, při návštěvě objektu získáte i informace o stavebním systému této firmy a jeho možnostech..
Dodavatel domu
(horní stavby)
RD Rýmařov
+420 603 852 388 (OC MB)

GPS souřadnice: Loc: 50°26'41.169"N, 14°53'54.594"E
otevřeno Po-Pá 06-15 hod. po telefonické dohodě
NOVA 101 - fotogalerie
[ nahoru ]

DŮM č. 15

Místo Svitavy
Kategorie referenční dům
Kontakt Ing. Renata Bajerová, Jana Švermy 31, 568 02 Svitavy, tel.: 773 407 292, e-mail: rmarketcentrum.cz
Popis systému Jednotka DUPLEX RK 1800/360, zdroj tepla, ohřev TUV – zásobník IZT-B-TS 360, do zásobníku jsou připojeny solární vakuové kolektory 2x REGULUS KTU 15, jako alternativní zdroj tepla jsou v obývacím pokoji osazeny krbová kamna JOTUL, systém VZT je vybaven zemním výměníkem.
Popis domu Jedná se o dřevostavbu, objekt je založen na základových pasech, pod podlahou je vzduchová mezera, plochá střecha je řešena jako „zelená střecha“, na severní straně objektu je umístěna zimní zahrada.
Třída energetické náročnosti budovy – B
Měrná spotřeba energie – 85,3 kWh/m2rok
Podlahová plocha budovy (bez zimní zahrady) – 137 m2
Realizace začátek stavby – 2008, dokončení stavby – 2012
Poznámka V objektu je možné prohlédnout systém teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací tepla firmy ATREA, včetně získání dalších kontaktů a informací. Je možno domluvit i schůzku s projektantem VZT a UT zařízení.
Projekt stavební části domu – MgA. Patrik Zamazal, Letohrad
Projekt TZB – Ing. Bohumil Kopečný, Svitavy
Dodavatel stavební části domu – Miroslav Vyskočil, Lanškroun
Dodavatel TZB – FILTREX s.r.o., Svitavy
[ nahoru ]

DŮM č. 16

Místo České Budějovice – výstaviště (ve výstavbě)
Kategorie vzorový dům
Kontakt HELUZ
www.heluz.cz
dum-budoucnosti.cz
více: http://www.atrea.cz/download/_/395/letak-for-arch-2012-pasivni-dum-cb.pdf
Popis systému Systém řízeného rovnotlakého větrání s rekuperací tepla s jednotkou DUPLEX 370 EC4.D.CF umístěnou pod stropem technické místnosti. Rozvody vzduchu do místností jsou řešeny plochým podlahovým rozvodem v tl. stropu mezi I a II. NP. Vytápění je zajištěno podlahovým topením v I. NP a radiátory v II. NP. Zdroj tepla a ohřev TV je zajištěn v zásobníku IZT_U_500 TTS, základní ohřev pomocí el. spirál vč. připojení na fotovoltaický systém, možné připojení TČ v budoucnu.
Popis domu Jedná se o energeticky pasivní objekt z jednovrstvého zdiva systému HELUZ
Více informací zde.
Realizace zahájení 04/2012, plánované dokončení 02/2013
Poznámka Jedná se o vzorový objekt spol. HELUZ, v současné době je možné vidět různá stádia provádění objektu vč. montáže technických systémů.
Dodavatel domu HELUZ v.o.s
www.heluz.cz
[ nahoru ]