ATREA s.r.o. www.atrea.cz

Regulace vzduchotechnických jednotek

Rovnotlaké větrací jednotky DUPLEX Easy

Komfortní regulace nabízí intuitivní ovládání a širokou škálu nastavitelných parametrů. Systém umožňuje připojení externího vstupu pro zvýšení výkonu větrání (signály z místností, např. WC, koupelna, kuchyň), vstup 0–10 V pro řízení výkonu podle čidel kvality vzduchu (CO2, rH). Rovněž je možné připojit externí elektrický předehřívač (pro ochranu rekuperačního výměníku před namrzáním) i dohřívač vzduchu (pro dosažení požadované teploty přiváděného vzduchu). Standardní regulace dále poskytuje možnost ovládání uzavíracích klapek na přívodu i odtahu. Unikátnost systému podtrhuje digitální dotykový ovladač, který je spolu s komunikačním kabelem a přívodním kabelem standardní součástí dodávky.

Rovnotlaké větrací jednotky DUPLEX EC / ECV

Digitální regulace CP

Komfortní regulace nabízí intuitivní ovládání a širokou škálu nastavitelných parametrů. Systém umožňuje připojení externího vstupu pro zvýšení výkonu větrání (signály z místností, např. WC, koupelna, kuchyň), vstup 0–10 V pro řízení výkonu podle čidel kvality vzduchu (CO2, rH). Rovněž je možné připojit integrovaný, nebo externí elektrický předehřívač (pro ochranu rekuperačního výměníku před namrzáním) i dohřívač vzduchu (pro dosažení požadované teploty přiváděného vzduchu). Standardní regulace dále poskytuje možnost ovládání uzavíracích klapek na přívodu i odtahu. Výběr ze dvou základních ovladačů CPA – nástěnný dotykový ovladač, nebo CPB – nástěnný mechanický ovladač

Bližší informace k regulaci naleznete v sekci „DOKUMENTACE“ v „Katalogovém listu větracích jednotek", podklad pro přípravu kabeláže viz „Stavební připravenost elektro"

Rovnotlaké větrací jednotky s cirkulací

Regulace umožňuje ovládání a řízení výkonu větrání v ručním nebo naprogramovaném režimu. Ovládání zařízení je možná buď ovladači řady CP Touch, nebo přístupem přes standardní web rozhraním jednotky přes PC. Regulace standardně umožňuje připojení široké škály vstupů a výstupů – čidla kvality vzduchu, externí signály z koupelen a WC, řízení jednoduché otopné soustavy nebo teplovodních a elektrických dohřívačů a předehřívačů. WEB připojení umožňuje záznam poruchových stavů atd.

Bližší informace k regulaci naleznete v sekci „DOKUMENTACE“, podklad pro přípravu kabeláže viz „Stavební připravenost elektro“, upřesnění funkcí v „Marketingovém katalogu“.

Funkce digitální regulace

Digitální regulace ve spojení s regulátorem zajišťuje následující funkce:

Pro rovnotlaké větrací jednotky:

Pro jednotky s cirkulací vzduchu:

  1. rovnotlaké větrání s rekuperací tepla
  2. cirkulační vytápění a větrání s rekuperací tepla
  3. cirkulační vytápění (větrání nárazové impulsem z WC a koupelny, případně cyklicky v nastavených intervalech)
  4. větrání přetlakové – letní

Společné pro oba typy (rovnotlaké i teplovzdušné jednotky):

Regulace nadřazeným řídícím systémem

Výkon rovnotlakých větracích jednotek v regulaci verze „CP“ umožňuje řízení analogovými řídícími signály 0–10 V bez nutnosti instalace ovladače řady CP. Tento způsob řízení je vhodný pro tzv. inteligentní budovy, kdy jsou všechny prvky v domě řízeny centrálním řídícím systémem bez nutnosti vytváření komunikačních protokolů apod.

© ATREA s. r. o. 1998-2022