Filtrace vzduchu

Filtrace vzduchu

Zvyšující se prachová a pylová zátěž venkovního prostředí klade stále vyšší nároky na filtraci vzduchu, nedílnou součástí všech systémů pro řízenou výměnu a cirkulaci vzduchu v objektu. Pro správnou funkci je důležitá pravidelná výměna filtrů, kdy je zároveň zajištěna i čistota vnitřních částí přívodních vzduchotechnických rozvodů.

 • filtry pro hrubé nečistoty jako jsou: hmyz, listí, písek – třída G1, G2
 • základní třída filtrace pro drobné nečistoty: květný pyl, mlha – třída G3, G4
 • jemná filtrace pro částice procházejí plicemi – třída F5, F7

Pro běžný provoz v průběhu roku doporučujme používat třídu filtrace G4.

Při alergiích např. na pyl doporučujeme využít vyšší třídu F7 v období, kdy je tato zátěž aktuální – např. jarní kvetení lísek a olší, bříz nebo na začátku léta při pylu travin – dle individuální reakce na zátěže. Vytvoříte si tak oázu nedráždivého prostředí.

Pro potlačení smogové zátěže nebo jiných plynných je možné využít filtry s aktivním, neimpregnovaným uhlím. Je možné využít filtrační uhlíkovou tkaninu, za kterou je nutné osadit filtr třídy G4, nebo tzv. duál fázovou tkaninu, kdy v jedné vrstvě je jemná filtrace F7 a v druhé vrstvě uhlíkové jádro. Tím je dosaženo efektivního záchytu prachových částic a potlačení plynné zátěže.

Všechny větrací vzduchotechnické jednotky v nabídce ATREA jsou vybaveny filtrací čerstvého přívodního vzduchu a odpadního vzduchu z objektu pro vyšší ochranu rekuperačního výměníku před prachem.

Je možné volitelně využívat základní třídu filtrace G4, jemnější F7 a kombinaci s uhlíkovými filtry.

Provedení je nákladově úspornější v tzv. rámečkové verzi, kdy se mění pouze filtrační tkanina, nebo v provedení výměny celé filtrační tkaniny.

Je možné filtry prát?

Jediné filtry, které je možné čistit a opakovaně používat jsou z tahokovu nebo na bázi polypropylénu, používané pouze jako předfiltry s nízkou třídu filtrace G1, G2.

U vyšších tříd filtrů není možné jejich praní, vysávání nebo jiný způsob čištění. Při praní voda ve spojení s prachem z filtru vytváří živnou půdu pro bujení plísní a bakterií. Vypraný filtr ztrácí svoji filtrační schopnost, která klesá o několik tříd – dochází tak k rychlejšímu průniku prachu přes filtr.

Po použití se odstraňují s běžným komunálním odpadem.

Doporučená doba výměny je za cca 2–3 měsíce.

Je výměna filtrů finančně náročná?

Roční náklad na výměnu tkanin rámečkových filtrů tř. G4 pro 5 výměn za rok:

 • rovnotlaké větrací jednotky 185 Kč/rok
 • rovnotlaké jednotky s možnou cirkulací 320 Kč/rok

Cena kazetových filtrů se pohybuje dle velikosti od 260–360 Kč/kus, pro rovnotlakou větrací jednotku je potřeba 4–8 ks/rok. Uživatelsky na výměnu komfortnější varianty, provozně ale více nákladná.

Filtrace vzduchu v jednotkách DUPLEX EC5, ECV5

Filtr přívodního vzduchu v základním provedení rámečkový třídy G4, možno volitelně měnit za některou z variant F7, uhlíkový, nebo za filtrační kazety.

Filtr odpadního vzduchu z objektu pro vyšší ochranu rekuperačního výměníku s vysokou účinností rekuperace před usazujícím se prachem, hlavně při kondenzaci vlhkosti v zimním období. Pro tento účel je využívána filtrace G4, volitelně i vyšší.

Filtrace vzduchu v jednotkách DUPLEX R5

Přívodní vzduch prochází předfiltrem G1, následně přes tkaninový cirkulační filtr v základním provedení rámečkový třídy G4, možno volitelně měnit za některou z variant F7, uhlíkový, nebo za filtrační kazety.

Filtr odpadního vzduchu z objektu pro vyšší ochranu rekuperačního výměníku s vysokou účinností rekuperace před usazujícím se prachem, hlavně při kondenzaci vlhkosti v zimním období. Pro tento účel je využívána filtrace G4, volitelně i vyšší.

Přehledová tabulka tříd filtrace

Skupina filtrů

Třída filtrace

Příklady odlučovaných látek

Doporučení při používání

skupina G
G1
G2
 • listy
 • hmyz
 • textilní vlákna
 • písek
 • vlasy

Pouze jako předfiltry pro hrubou filtraci, např. ochrana před hmyzem. Při použití ve VZT systémech musí být doplněn o další stupeň filtrace min. G4.

G3
G4
 • květný pyl
 • mlha

Základní třída filtrace, použitelná samostatně ve VZT jednotkách. Volí se také jako předfiltr pro třídy F8 / F9.

F7
F8
 • nahromaděné saze
 • prach procházející plícemi
 • cementový prach (jemná frakce)

Jemný stupeň filtrace použitelný při vyšších nárocích na kvalitu vnitřního prostředí. Předfiltry ke třídám H11 / H12.

F9
 • tabákový kouř (hrubá část)
 • bakterie
 • olejové kouře

Jako filtry vnějších vzduchů v nemocnicích. Pro prostory s vysokým nárokem na kvalitu prostředí. Předfiltry pro třídy H13 / H14.

skupina H H10
H11
 • zárodky
 • tabákový kouř
 • saze
 • kouř kysličníků kovů

Pro prostory jako jsou laboratoře, koncové filtry pro čisté prostory tříd ISO ≥ 7.

H12
H13
 • olejové kouře ve stavu vzniku
 • aerosoly – mikročástice
 • zbytky výparů z mořské soli

Koncové filtry pro čisté prostory tříd ISO ≥ 5, pro jiné prostory s velmi vysokými požadavky na čistotu – čisté výrobní prostory.

skupina U U15
U16
U17
 • aerosoly – mikročástice

Koncové filtry pro čisté prostory, superčisté prostory v lékařství, laboratorní prostory pro léčiva.

skupina A

Aktivní uhlí – neimpregnované

 • smogové zatížení
 • tělesné zápachy
 • nemocniční zápachy
 • lehké těkavé uhlovodíky VOC
 • výpary rozpouštědel
 • potravinářské a hnilobné zápachy

Odstranění škodlivých plynů, při vysoké smogové zátěži. Vhodné pro odloučení zápachů v obytných prostorech, kancelářích, hotelích apod.