Úsporné ventilátory

Volbou řízeného větrání s rekuperací tepla nebo teplovzdušného vytápění s řízením větráním se snižují provozní náklady na vytápění díky úspoře energií rekuperací. Aby byla tato úspora plně využita, nesmí zařízení spotřebovat mnoho elektrické energie na regulaci a pohon ventilátorů. Velmi záleží na správné volbě optimálního ventilátoru. Společnost ATREA používá výhradně EC řízených ventilátorů, které svojí regulací a konstrukcí garantují nejnižší spotřebu provozní energie. Z této kategorie jsou nejúspornější ventilátory typu volného oběžného kola.

V následující tabulce je zobrazen finanční přínos rekuperace v porovnání s různými typy ventilátorů a jejich spotřeby v kombinaci s vytápěním se zdrojem tepla elektro nebo plynu. Velmi zjednodušeně se dá říct, že podezřele levné větrací jednotky na trhu jsou vybaveny zastaralými hlučnými ventilátory AC provedení, regulačně umožňují pouze 1–3 stupně výkonu, bez rovnotlaku a s vysokou spotřebou elektrické enegie. Provozní účinností neodpovídají současným evropským předpisům. Pokud je např. zdroj tepla plynový kotel, tak díky cenám energií jsou náklady na provoz jednotky s AC ventilátory vyšší než finanční přínos díky rekuperaci.

Doporučujeme proto volbu jednotek s EC ventilátory typu volného oběžného kola, které z dlouhodobého hlediska v rozumném horizontu uživateli na provozních nákladech srovnají vyšší pořizovací cenu. Bonus řízení je k dispozici od první chvíle.

Finanční přínos do zdraví díky řízeně větranému prostoru, snížení nemocnosti a zvýšení výkonosti obyvatel tak snadno jako provozní náklady v tabulce vyčíslit nelze.

Snížení nákladů
rekuperací tepla

Úspora energie (kWh/rok)

Roční snížení nákladů (Kč/rok)

2800–3800

Topení elektro sazba
(D45)

Topení plynem sazba
(elektro D02)

7 200,-

4 600,-

  Typ ventilátorů

Spotřeba elektrické
energie (kWh/rok)

Roční náklady na provoz VZT (Kč/rok)

Topení elektro
sazba (D45)

Topení plynem
(elektro D02)

  AC – pouze se točí 950–1 200 2 600,- 4 700,-
  EC – řídící elektronika 330–450 900,- 1 650,-
  EC – volné oběžné kolo 210–290 550,- 1 050,-