ATREA s.r.o. www.atrea.cz

Správný návrh vzduchotechnických (VZT) systémů občanských a průmyslových staveb

Návrh vzduchotechnických systémů

Protože jde o širokou škálu provozů, lze konstatovat pouze několik obecných zásad: vzduchotechnické systémy se navrhují s ohledem na osoby, na technologie a produkci škodlivin v daném prostoru. Dávka čerstvého vzduchu na osobu závisí na druhu provozu a vztahu k provozu (zákazník nebo zaměstnanec apod.), teplotě prostoru, fyzické aktivitě osob atd. Tyto dávky jsou stanoveny legislativně (vyhlášky, nařízení vlády, normy atd.). Pokud vzduchotechnický systém také vytápí či chladí, o množství přiváděného vzduchu rozhoduje nejen dávka čerstvého vzduchu, ale i množství vzduchu potřebného pro přenos topného resp. chladicího výkonu.
Vzhledem k množství variant provozů, možných technických řešení a související legislativy doporučujeme v přípravné fázi kontaktovat projektanta a konzultovat možná řešení s ním. Nejzákladnější kritéria návrhu vybraných provozů a kontakty na projekční firmy naleznete na našich stránkách.

Obecné výhody kompaktních vzduchotechnických jednotek fy ATREA s.r.o.

© ATREA s. r. o. 1998-2022