U některých jednotek Duplex je údajně vyžadováno uvedení do provozu autorizovaným servisním technikem.

Datum: 10.1.2005
U jednotek Duplex s digitální regulací /moduly RMD, RMT, RME, RMCH/ vyžadujeme povinné zprovoznění proškolenými servisními techniky. U jednotek se silovou regulací a jednotek v základním provedení nevyžadujeme povinné zprovoznění.