ATREA s.r.o. www.atrea.cz

V jakém prostředí lze provozovat jednotku DUPLEX?

Datum: 10.1.2005
Autor: Ing. Otakar Šolc
Z hlediska určování prostorů podle působení vnějších vlivů, lze jednotku provozovat v prostoru normálním. To jsou takové, v nichž používání elektrického zařízení je považováno za bezpečné, protože působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení nebezpečí elektrického úrazu. Podrobně ČSN 33 2000-3 Elektrické předpisy, Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik.

© ATREA s. r. o. 1998-2020