ATREA s.r.o. www.atrea.cz

Ocenění GRAND-PRIX za nejlepší výrobek na veletrhu FOR-ARCH 2004 za teplovzdušnou vytápěcí a větrací jednotku DUPLEX RC

Datum: 16.09.2004
Autor: Ing. Daniel Morávek
Na jubilejním 15. stavebním veletrhu FOR-ARCH 2004 za účasti více než 1000 vystavovatelů získala nejprestižnější ocenění GRAND PRIX česká firma ATREA s.r.o.
Cena byla udělena za nový výrobek firmy - "Teplovzdušná větrací a vytápěcí jednotka DUPLEX RC", která je určena pro dvouzónové teplovzdušné vytápění a větrání moderních nízkoenergetických a pasivních obytných staveb.

Na jubilejním 15. stavebním veletrhu FOR-ARCH 2004 za účasti více než 1000 vystavovatelů získala nejprestižnější ocenění GRAND PRIX česká firma ATREA s.r.o.
Cena byla udělena za nový výrobek firmy - "Teplovzdušná větrací a vytápěcí jednotka DUPLEX RC", která je určena pro dvouzónové teplovzdušné vytápění a větrání moderních nízkoenergetických a pasivních obytných staveb.

Popis jednotky DUPLEX RC
Originální patentovaná konstrukce jednotky zajišťuje primární teplovzdušné vytápění s řízeným větráním obytných místností a současně sekundární odvětrání sociálních příslušenství domu s 90% využitím tepla z odváděného vzduchu rekuperací. Podle nastavení pracuje v 5-ti provozních režimech od rovnotlakého větrání až po letní chlazení.
Podle provedených průzkumů při patentových rešerších a v zahraniční literatuře neexistuje ve světě obdobný výrobek s deklarovanými funkčními parametry.
Jednotka DUPLEC RC je hlavní součástí integrovaného energetického systému v nízkoenergetických budovách (vytápění, chlazení, větrání, odvlhčování, využití a distribuce pasivních i aktivních solárních zisků).

Komfortní systém teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací tepla - všeobecný popis
Princip moderního a ekonomického systému spočívá v dvouzónovém uspořádání okruhů vzduchotechnických rozvodů v rodinném domě: Provozní režimy vytápění, větrání a chlazení
K jednotce se dodává regulátor CP, na kterém je možné zvolit požadavky na mikroklima domu:
Technické řešení a funkce vzduchotechnického systému

Energetické soustavy rodinného domu
Společnost ATREA zpracovala kompletní varianty energetických systémů vhodných pro nízkoenergetické i pasivní rodinné a bytové domy a bazény.
Podle konkrétního domu a preferencí investora je možné zapojit jednotky DUPLEX se všemi zdroji tepla (elektrické kotle, plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy a pod.), v odůvodněných případech se systém doplňuje i integrovanými zásobníky tepla IZT.

Ekologická a energetická výhodnost výrobku
Zemní registr
Zemní registr (ZR) je určen k přirozenému klimatizování (chlazení) objektů v letním období a pro předehřev větracího vzduchu v topném období. Zároveň chrání rekuperační výměník před namrzáním.
Zemní registr se skládá z potrubí vedeného v zemi v délce 20 až 25 m, vstupní šachty a nadzemního krytu šachty s filtrem. V zimě při venkovní teplotě -15 °C se přiváděný vzduch ohřívá průchodem potrubím zemního registru na + 2 až + 5 °C, v létě se naopak venkovní vzduch ochlazuje z + 32 °C na +19 až + 22 °C.
Divize "Teplovzdušné vytápění a větrání rodinných domů a bytů"
Systém teplovzdušného vytápění a větrání, respektující nejnovější poznatky v oblasti úspor energií a vnitřního mikroklimatu, si nachází stále více příznivců nejen mezi stavebníky, ale i mezi architekty, projektanty a vůbec všemi zastánci tzv. zdravého a na energii nenáročného bydlení.
V této oblasti nabízí společnost ATREA již od roku 1992 specializované větrací jednotky - jedná se například o jednotky DUPLEX 185 až 600 a DUPLEX EC.
V roce 1999 byla zavedena do výroby zcela nová, patentovaná koncepce dvouzónových jednotek pro teplovzdušné vytápění a větrání s označením DUPLEX RD. Současně byl uveden na trh ucelený systém pro integrované teplovzdušné vytápění a větrání rodinných domů skládající se z potrubí, tvarovek, výústek, rozdělovacích komor a v neposlední řadě i integrovaných zásobníků tepla IZT. Následně vznikla i specializovaná divize.
Tato divize poskytuje zájemcům, projektantům, montážním firmám, investorům a architektům komplexní technické poradenství v oboru teplovzdušného vytápění a energeticky úsporné výstavby - vydává projekční podklady, vzorová řešení, školí a zpracovává kompletní energetické studie.
V roce 2003 byly představeny nové jednotky řady DUPLEX RB a o rok později jednotka DUPLEX RC. Rozšířila se tak možnost použít systém i na teplovzdušné vytápění pasivních rodinných domů a nízko-energetických bytových objektů.
Velmi perspektivním a zákazníky přivítaným krokem se ukázalo rozšíření sortimentu o větrání a teplovzdušné vytápění menších bazénů, především v rodinných domech.

Stáhněte si kompletní text včetně obrázků.

© ATREA s. r. o. 1998-2020