ATREA s.r.o. www.atrea.cz

Úsporné a ekonomické systémy větrání i pro školy

Datum: 21.10.2019
Autor: Kateřina Konopásek

Aktuality

Úsporné a ekonomické systémy větrání i pro školy

Již téměř 30 let je společnost ATREA předním českým výrobcem systémů pro větrání s rekuperací tepla a podpůrných systémů v rámci zdrojů tepla, chladu a systémů vlastní regulace s cílem maximálně zefektivnit provoz systému a usnadnit ovládání pro koncové uživatele.

Jako velkou výzvu společnost vidí v řešení situace vnitřního prostředí ve školních budovách – třídách pro všechny věkové kategorie. Z pohledu vnitřního klimatu – teploty, vlhkosti, koncentrace škodlivin a hluku situace velice často neodpovídá legislativním požadavku natož požadavku na kvalitní prostředí pro vzdělání. Je nutné si uvědomit fakt, že více jak 60 % školních budov je k dnešnímu dni po rekonstrukci z pohledu obálky budovy, výměny oken případně výměny zdroje tepla. Ano, z pohledu zřizovatele zcela logický a správný krok, ovšem co vnitřní prostředí? Otázka, která se řeší velice zřídka a výsledkem je právě stav kdy ve třídách jsou násobně překračovány koncentrace CO2, hlukové limity apod. Tyto aspekty vedou k sekundárnímu efektu v podobě unavených, nesoustředěných dětí a tím samozřejmě trpí jejích budoucí rozvoj.

Společnost ATREA přináší v rámci firemního portfolia různé varianty větracích systémů právě pro školy. Vždy se jedná o komplexní systém jak účinně a ekonomicky zajistit přívod čerstvého, filtrovaného vzduchu do tříd tak aby stav popsaný výše byl minulostí. Ve spolupráci s lokálními partnery v rámci celé ČR je společnost ATREA připravena pomoci s řešením situace ve smyslu komplexní podpory – konzultace, studie, příprava cenových kalkulací, příprava projektů a pomoc s dosažením na dotace. Výsledkem je funkční systém navržený dle přání zákazníka s jednoznačně pozitivním vlivem na kvalitu výuky s možností dosažení na dotace.

DUPLEX 850 Inter

Jednotky DUPLEX 850 Inter jsou jednotky určené pro řízené větrání s rekuperací tepla zejména pro školy a administrativní budovy. Unifikace se netýká jen jednotky DUPLEX Inter samotné, ale také podstatného rozšíření volitelného příslušenství této jednotky.

Pro jednotku DUPLEX Inter 850 druhé generace je možné volit z nabídky třech druhů povrchových úprav. Univerzálně je jednotka vyráběna ve dvou provedeních (10 / 11 – připojení venkovního vzduchu k jednotce – zprava /zleva) a k ní si klient zvolí preferovaný vzhled jednotek DUPLEX 850 Inter a při výběru vhodného designu se jednotka stává součástí interiéru a není nutné ji zakrývat. Díky velice tichému chodu nedochází k rušení výuky ve třídě, či jednání ve veřejných budovách, byť je jednotka spuštěna na vysoký výkon.

© ATREA s. r. o. 1998-2022