Čestné uznání z veletrhu FOR PASIV 2018

Datum: 2.3.2018

GRAND PRIX

Společnost ATREA vyvinula a pro rok 2018 představí novinku v ucelených systémech pro zajištění všech energetických potřeb pro moderní a zdravé rodinné domy. Jedná se kompletní systém, který bude zajišťovat funkce:

  • Větrání s rekuperací
  • Vytápění
  • Chlazení
  • Přípravu teplé vody

Pro zajištění všech funkcí, se jedná o kombinaci osvědčených komponent, kterými jsou větrací jednotky s cirkulací a tepelného čerpadla zcela nového konceptu vzduch / voda. Jako hlavní zdroj tepla a chladu bude využito teplené čerpadlo vzduch / voda, které je zapojeno do unikátního systému se zásobníkem, který nahrazuje hydromodul a současně umožňují přímé chlazení díky konceptu přepínání chladivového okruhu.

Topná sezóna:
Nabíjení zásobníku
Ohřev TV
Vytápění objektu
Větrání s rekuperací

Topná sezóna:
Nabíjení zásobníku
Ohřev TV
Vytápění objektu
Větrání s rekuperací