Změna regulace větracích jednotek řady DUPLEX EC, ECV s ovladačem CP 08 RD

Datum: 31.7.2009

Ovladač CP 08 RDVážení obchodní přátelé,

v novém ceníku divize „Větrání a teplovzdušné vytápění rodinných domů a bytů" je poprvé uveden nový digitální ovladač pro dvouzónové jednotky typu CP 08 RD, který nahrazuje původní typ CP 01 RD. Tato drobná záměna ale skrývá nejradikálnější změnu regulace v oblasti výrobků pro RD od roku 2002. Jedná se postupné zavádění nové generace regulace. V první etapě u větracích jednotek s rekuperací tepla řady DUPLEX EC a DUPLEX ECV, v další etapě pak bude stejný typ regulace použit i u teplovzdušných jednotek.

Vzhledem k rozsahu a důležitosti změny regulace, vč. návaznosti na již realizované VZT rozvody, bychom ji chtěli představit podrobněji.

Základní informace a popis ovladače CP 08 RD:
  • Vzhledově je shodný s typem CP 07 RD, který je dodáván pro teplovzdušné jednotky řady DUPLEX R_.
  • Instalace do přístrojové dvojkrabice obdobně jako standardní vypínače, rámeček ovladače doléhá přímo na zeď.
  • Možnost výběru barvy - bílá nebo slonová kost, design je totožný s programem společnosti ABB, série ELEMENT.
  • Provozní stavy a informace jsou zobrazovány na grafickém displeji, ovládání pomocí otočného velkoplošného ovladače.
  • Ovladač umožňuje nezávislé řízení provozních stavů celého vzduchotechnického systému a teploty, tzn. oproti předchozí verzi CP 01 má jinak řešenou strukturu nastavování a programování. Ovládání provozních režimů VZT systému je možné buď v manuálním režimu, tedy nastavený režim je trvalý. Druhá možnost je automatický provoz podle časového programu, kdy má uživatel možnost 8 změn režimů VZT systému v průběhu každého dne v týdnu. Tímto je možné si nastavit různé režimy větrání např. během noci, tedy možnost programového řízení. Samozřejmě, i v tomto automatickém režimu je povolená ruční změna, která platí do další změny dle automatu.
  • Řízení teploty - je zde umožněna možnost využití několik způsoby.
    • Pokud není instalován ohřívač do potrubí, je možné přes CP 08 RD ovládat základní otopné soustavy (náhrada prostorového termostatu).
    • Pokud je osazen ohřívač vzduchu do potrubí (vodní, elektrický), je možné zvolit režim konstantního ohřevu dle časového pásma, tedy ohřívat vzduch na pevně nastavenou hodnotu. Druhá možnost je nastavení v časovém pásmu o jakou teplotu má být přiváděný vzduch teplejší (chladnější) proti referenční hodnotě. Zde pak je teplota přiváděného vzduchu dle nastavení přes den vyšší než v noci, v době teplotního útlumu.
  • Ovladač umožňuje nastavení periodického nebo stálého větrání a také nastavení režimu party nebo dovolená - tedy do kdy má být jednotka v nastaveném režimu a kdy se má vrátit do automatického provozu dle programu.
  • Ovladačem je možné nastavit podmínky pro ovládání dvou uzavíracích klapek, které umožní řízení zónového větrání - např. snížení přívodů do neobsazených prostorů (obývací pokoj v noci apod.).
  • V době, kdy není aktivní režim topení nebo chlazení se využívá informačního prostoru zobrazující tento stav na displeji k zobrazení venkovní teploty (vyžaduje připojené venkovní čidlo teploty - volitelné příslušenství).
  • Ovladač má i další funkce a možnosti provozu, bližší podrobnosti jsou uvedeny v návodu na obsluhu.
Základní informace a popis řídící desky rovnotlaké větrací jednotky DUPLEX EC / ECV:
  • Nová řídící deska osazená v jednotce řady DUPLEX EC a ECV má výrazně rozšířeny standardní funkce v porovnání s předchozí verzí. Veškerá logika řízení je umístěna na této desce, ovladač dává pouze pokyny k provozu.
  • Deska je přizpůsobena na připojení externích signálů 230 V od koupelen, WC a kuchyně. Pokud bude přiveden signál,
    je jednotka uvedena do větracího výkonu dle nastavení - výkon je možný nastavit pro každý vstup samostatně. Délka doběhu je společná.
  • Na desku je možné napojit další externí vstupy - dle volby buď spínací kontakt nebo vstup 0 – 10 V.
  • V případě čidla s výstupem 0 – 10 V (např. CO2) je dokonce možné nahradit ovladač CP 08 RD a řídit jednotku pouze tímto čidlem. Servisní technik provede nastavení jednotky DUPLEX EC / ECV dle výstupu řídícího čidla, dle parametrů objektu a počtu osob dle volby automatických režimů, výkonu větrání při externích signálech atd. Zbytek řízení je na čidlu CO2. Systém větrání pak funguje bez nutnosti zásahu uživatele.
  • Stejným způsobem je možné ovládat i nadřazeným systémem s výstupem 0 – 10 V.
  • V případě realizace zemního výměníku je nutné pouze systém doplnit o čidlo venkovní teploty ADS 110, výstup pro ovládání klapky je součástí standardní výbavy.
  • Další vlastnosti a možnosti regulace jsou uvedeny v návodech k jednotkám a v podkladech pro projektanty
    a servisní techniky.
  • Rovněž byl aktualizován návrhový software, který od verze 5.30 již obsahuje podporu tohoto nového ovladače CP 08 RD.
Doplňující a odbornější informace pro stávající uživatele rovnotlakého větracího systému ATREA, servisní techniky a montážní firmy:
  • S uvedením tohoto ovladače a verze regulace na trh byl ukončen i vývoj a aktualizace stávající řídící desky DU-EC v jednotkách DUPLEX EC / ECV. Vzhledem k jiné koncepci nebude možné stávající, již dodané jednotky vybavit ovladačem CP 08 RD - původní regulace s CP 01 a nová verze regulace s CP 08 RD nejsou mezi sebou zaměnitelné.
  • Pro ovladač CP 08 RD je nutné do stěny osadit instalační elektrickou dvojkrabici.
  • POZOR - nová řídící deska má všechny výstupy pro ovládání externích servopohonů na klapkách vzduchotechnických rozvodu 24 V! Je proto potřeba na stavbách prověřit osazené servopohony a u jednotek s novou regulací (ovladač CP 08 RD) vyměnit servopohony 230 V (dvoupolohové) za 24 V (dvoupolohové). El. Připojení je shodné - je potřeba tří žilového kabelu. V případě již realizovaných rozvodů nebo expedovaných tvarovek nabízíme provedení záměny servopohonů (na základě Vámi dodaného servopohonu ke konkrétní zakázce Vám zašleme servopohony 24 V pro osazení na stavbě).
  • Pro servisní techniky - součástí ovladače CP 08 RD je i zóna pro servisní nastavení, tedy možnost nastavování parametrů jednotky ve vazbě na objekt bez nutnosti RM-testu. Přístup je přes servisní heslo, bližší informace v sekci MaR společnosti ATREA.
  • Tato nová regulace, tj. ovladač CP 08 RD a vestavěná deska regulace, bude v blízké budoucnosti zavedena i v jednotkách teplovzdušných - DUPLEX R_. Dojde tedy k sjednocení regulace a zjednodušení realizací a případných servisů. O tomto termínu budete informováni samostatným dopisem.
  • Termín dodávek nové verze regulace, změna v technických podkladech:
  • Zavedení verze regulace s ovladačem CP 08 RD do standardního prodeje se předpokládá v polovině měsíce října 2009 (předběžně od 15. 10. 2009).
  • Vzhledem k přípravě projektů a také k předstihu montáží rozvodů VZT proti vlastní dodávce VZT jednotek upozorňujeme na napájení servopohonů – 24 V.
  • Na základě předchozích bodů jsou připraveny pro použití projektanty a montážními firmami následující podklady:
    • Projektanti:
      • v návrhovém programu ATREA je u jednotek DUPLEX EC, ECV v části regulace přednastavena regulace s CP 08 RD. Zároveň je možný tisk elektro schématu kompatibilního s ovladačem CP 08 RD. Tyto elektro schémata budou postupně dopracovávány, doporučuji pravidelně návrhový program aktualizovat.
      • v chráněné zóně jsou připraveny výpisy materiálu pro teplovzdušné jednotky DUPLEX R_ a pro větrací jednotky DUPLEX a DUPLEX EC, ECV. Rozdělení je proto, aby nedocházelo k předepisování servopohonů 230 V na tvarovkách pro DUPLEX EC, ECV 2.generace. (pozn. jakmile bude na jednotkách DUPLEX R_ zavedena stejná základní deska MaR, budou opět výpisy sjednoceny).
    • Montážní a servisní firmy, stavebníci, projektanti:
      • na stránkách ATREA – divize RD – ke stažení je doplněn dokument „Projekční podklad elektro – větrací jednotky s ovladačem CP 08 RD“ (zde). Používejte tento podklad při přípravě elektroinstalace a při komunikaci se stavbou.
Věříme, že i přes případné drobné komplikace v servopohonech a datu zavedení tuto změnu přijmete a informace v tomto sdělení Vám pomohou při volbě komponentů, realizacích systémů a při jejich užívání.