Hlavní cena v 6. ročníku celostátní soutěže ENERGETICKÝ PROJEKT 2007

Datum: 06.03.2008
obrázek
Realizace projektu obytného souboru KOBEROVY byla oceněna HLAVNÍ CENOU v 6. ročníku v celostátní soutěže „ENERGETICKÝ PROJEKT 2007“ pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou ABF.