ATREA s.r.o. www.atrea.cz

Jak určit množství vzduchu pro větrání kuchyně?

Datum: 15.05.2004
Autor: Tomáš Kott
Při určení množství vzduchu se vychází ze spotřebičů instalovaných v kuchyni. Podle produkce tepla, vlhkosti a současnosti provozu se pak vypočítá množství odsávaného vzduchu z kuchyně. Kuchyně se navrhují jako rovnotlaké, množství přívodního vzduchu by mělo být shodné jako odsávané množství tak, aby nedocházelo k nekontrolovanému nasávání vzduchu z přilehlých prostorů ani nebyl vzduch do těchto prostor přetlačován.

Bližší informace naleznete v podkladu vypocet_vetrani_kuchyni_2004_05.pdf

© ATREA s. r. o. 1998-2022